Önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelem elbírálásra – II. Költségalapú bérlakás

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Tata Város Önkormányzata a tulajdonában álló költségalapú bérlakás bérbeadására, annak megüresedése esetén pályázatot ír ki. A pályázat benyújtására jogosult bármely nagykorú, cselekvőképes személy, aki vállalja a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.

A pályázatok benyújtásának véghatáridejét a pályázati kiírás tartalmazza. A benyújtott pályázatokat a benyújtás véghatáridejét követő soron következő ülésén a tulajdonosi ügyekkel foglalkozó bizottság dönt.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága dönt.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Természetes személy kérelmező az erre vonatkozó pályázatot papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton jogosult benyújtani.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 206. iroda

Ideje: Hétfő: 8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Szerda:13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

–    pályázati adatlap

–    jövedelem igazolásak (munkabér, és egyéb járandóságok)

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

A benyújtott pályázatok elbírálásáról és a bérlő kijelöléséről a benyújtás véghatáridejét követő soron következő ülésén a tulajdonosi ügyekkel foglalkozó bizottság dönt.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény;

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 13/2016. (IV.28.) rendelete;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

  • kérelmet nyújtson be,
  • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
  • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
  • saját ügye irataiba betekintsen,

Kötelezettségei:

  • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
  • adatszolgáltatás
  • hiánypótlásnak eleget tenni

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 206. iroda)

Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Katalin

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-691