Ülésezett a városi képviselő-testület

Ülésezett Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, május 31-én 22 napirendi pontról szavaztak a Városházán.

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött az ülés, ezek között a tavalyi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásáról, az idei büdzsé módosításáról, valamint a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról is tárgyaltak, utóbbiról első olvasatban. A témával kapcsolatban Michl József az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: – Tovább finomítjuk és pontosítjuk ezt a rendeletünket, hiszen az Öreg-tó Természetvédelmi Terület esetében a védett területek lehatárolásának változtatása szükségessé vált. Több terület esik védettség alá, például a tópart közeli utcák, amelyek ugyan  természetvédelmi területnek minősülnek, de egy utca nem lehet ilyen, hiszen akkor azt nem lehetne használni. Az ilyen helyzeteket kell tehát rendeznünk, s döntés az után születik majd ezekben a kérdésekben, miután megkapjuk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szakmai véleményét a javaslatunkról. A DINPI azt is nézi, hogy hol jelölünk ki máshol helyi védelemre területeket, ezt megtettük már a Réti-tavak mentén, ahol például bővítjük a védelmi övezetet.

Gazdasági társaságokkal kapcsolatosan az ülésen elfogadták az önkormányzat cégeinek 2022-re vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolóit, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel kapcsolatosan pedig a vezérigazgatói feladatokkal összefüggésben is voksoltak a Városházán. A gazdasági társaság élén a vezérigazgatói feladatok ellátására a képviselő-testület korábbi határozatával Berczelly Attilát bízta meg 2023. május 31. napjáig. Berczelly Attila jelezte, hogy a május végével lejáró jogviszonyát nem kívánja meghosszabbítani. Michl József sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: – Szeretném a nyilvánosság előtt is hálásan megköszönni Berczelly Attilának a közös munkát, hiszen több, mint 10 éve dolgozunk együtt. Először, a Polgármesteri Kabinet tagjaként a Pons Danubii EGTC létrehozásában végzett kiemelkedő munkát, majd ezt követően vette át és építette ilyen naggyá a Városkapu Zrt.-t, rengeteg extra, pluszfeladatot oldott meg, és számos sikeres projekt áll a háta mögött. Neki és minden munkatársának, aki segítette őt ezen az úton, nagy köszönet jár. A városvezető hozzátette: – A mai napon döntést hoztunk arról is, hogy a jelenleg is a Városkapunál dolgozó dr. Cseh Georginát bízzuk meg a társaság vezérigazgatói feladatainak ellátásával, egyelőre 2025. május 31-ig.

A májusi ülésen két napirendi pont foglalkozott vagyongazdálkodási témával, az egyik az egyes önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú helyiségek jövőbeni hasznosításával foglalkozott, a másik pedig a Hajnalcsillag Tatai Református Óvodával. Utóbbival kapcsolatban Tata polgármestere tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat és a Tatai Református Egyházközség között korábban köznevelési szerződés jött létre az óvodai nevelési feladatok ellátása céljából, s a város ingyenesen adta bérbe a feladatellátáshoz az ingatlant. A képviselők május 31-én arról döntöttek, hogy az ingatlant tulajdonba adják az egyházközségnek azzal a kitétellel, hogy abban csak óvodát lehet működtetni. Így a felújításokat, karbantartásokat, vagyonvédelmi munkákat is a Református Egyházközség végzi majd a jövőben.

Humán témákban az ülésen voksoltak az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, a Tatai Járási Hivatal 2022-ben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységéről szóló tájékoztatóról, valamint egyeztettek a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról. Az önkormányzatnak közművelődési megállapodása van a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülettel, a Tatai Kenderke Néptánc Egyesülettel, a Pötörke Népművészeti Egyesülettel, a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.-vel és a Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvánnyal, melyeket évről-évre felülvizsgálnak. A képviselő-testület május utolsó szerdáján elfogadta Tata Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját is. Korábban 2019. január 30-án döntöttek Tata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról a 2019-2023-as évekre vonatkozóan. A program aktuális felülvizsgálata időszerűvé vált, az ezzel kapcsolatos munkába az érintett szervezeteket, intézményeket is bevonták, melyeknek képviselői egy fórum keretében személyesen is elmondhatták véleményüket a tervezettel kapcsolatban. A szakmai javaslatok figyelembevételével készült el az új program, melyről Michl József elmondta: – Egy olyan, konkrét teendőkben is megfogalmazott programot viszünk végig, amely növeli a városunkban az esélyegyenlőséget. A program számos területet érint, többek között a fogyatékosok és a tanulásban akadályozottak kérdéskörét, a szegénység, alkoholizmus, a drogfüggőség vagy éppen a lakhatás kérdéseit, s az új projektjeinket is hozzáigazítjuk a benne megfogalmazottakhoz.

A beszámolók sorában ebben a hónapban is szerepelt tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról, szavaztak a képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervéről, és arról az előterjesztésről, amely a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról szól, a monitoring rendszerek és egyéb rendszeres adatok értékelése alapján. A tatai karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához 327,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott 2017-ben a magyar kormány az önkormányzat részére. Az azóta eltelt öt évben a támogatásban meghatározott kutatási, szakértői és kivitelezési feladatok teljesítése megtörtént. Többek között ennek keretében került sor sekélymélységű kutatófúrások és monitoring kutak építésével, laboratóriumi víz és talajvizsgálatokkal, geofizikai mérésekkel és értékelésükkel, a meglévő feltárási és észlelési adatok értelmezésével a karsztvízszint visszaemelkedésével veszélyeztetett körzetek lehatárolására, valamint a monitoring rendszer kialakítására. A kutatási munkák eredményeként kialakított monitoring hálózat rendszeres észlelése lehetőséget biztosít a további vízszint és vízmennyiség változások mindenkori aktuális helyzetének nyomon követésére. A napirendre került előterjesztéssel kapcsolatosan Michl József úgy fogalmazott: – Ez egy nagyon fontos témája volt az ülésnek, minden évben több ízben is foglalkozunk ugyanis a vizeinkkel, de azt kértem a kollégáimtól, hogy most állítsanak össze egy olyan szakmai anyagot, melyben átfogóan Tata összes vizének a kérdéskörét körbejárjuk, és ebből csináljunk rendszert, havonta frissített adatokkal, javaslatokkal, egy-egy konkrét terület részletesebb bemutatásával. Ennek köszönhetően a jövőben az érdeklődő tataiak ezeket az anyagokat bármikor tanulmányozhatják, válaszokat kaphatnak a kérdéseikre és talán kevesebb lesz a félreértés is a témával kapcsolatban.

A találkozó végén a képviselők zárt ülés keretében tárgyaltak az Év Közszolgálati Dolgozója Díj 2023. évi adományozásáról. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését várhatóan június utolsó szerdáján tartja majd.