A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő tatai Kálvária felújítása

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 25.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő tatai Kálvária felújítása” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A projekt időtartama
Kezdőnapja: 2019. 07.01.
Zárónapja: 2020. 12.31.

A projekt finanszírozása:

Elszámolható költségek: 25.000.000,- Ft

Támogatás: 100 %

A középkori Szent Iván hegyen, a mai Kálvária-dombon található egy kör alaprajzú körítőfallal kerített területen a Kálvária-szoborcsoport (műemléki törzsszáma: 2429).

A szoborcsoport 1770 körül készült, a méltán híres Schweiger Antal alkotása: hasáb alakú, köríves párkánnyal lezárt talapzaton álló kereszt töredékes korpusszal, a kereszt tövében Mária Magdolna, kétoldalt Szűz Mária és Keresztelő Szent János töredékes alakjai. A szoborcsoport két oldalán, sziklát imitáló talapzaton a két lator keresztje, töredékes szoborral.

A kör alaprajzú, kőből és téglából vegyesen rakott alépítmény déli részén helyezkedik el a szoborcsoport. A plasztikai részek amorf kőhalmaz-posztamensekből nőnek ki középen architektonikus tagozású aláfogással. Krisztus keresztjének tövében gazdag redőzetű ruhában Mária Magdolna, Szűz Mária és Keresztelő Szt. János szobrai láthatók, mára sajnos fejüktől megfosztva, nagyon rossz állapotban. Szintén töredékes Krisztus korpusza, valamint a két lator alakja. A latrok fatörzs jellegű keresztre feszítve láthatók, alakjuk szenvedélyesen torzított.

Tata Város Önkormányzata 2017-ben indította meg Schweiger Antal alkotásának restaurátori felmérését és olyan szakértői javaslat elkészítését, mely alapján meghatározásra került a restaurálás költsége is. A teljes szobor kompozíció becsült restaurálási költségének összege nettó 37 M Ft.

A szoborcsoport teljes felújítására a Tatai Német Önkormányzatnak nincs elégséges forrása, de a kezdeményezést Michl József polgármester és Havassy Bálint László tatai plébános atya is támogatja, így közös erővel, a közelgő, 2020. szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszus időpontjára a vidék kiemelkedő, s egyben szimbolikus pontja lehetne a tatai megújult Kálvária szoborcsoport.

A restaurálás megrendelői oldalról történő ütemezésével, felosztásával a teljes szoborcsoport megújítása – a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat a szoborcsoport középső részének , míg Tata Város Önkormányzata a két szélső résznek a költségét vállalva – megvalósítható.