Magyary Zoltán Művelődési Központ felújításának és átalakításának előkészítése

A kulturális fejlesztések előkészítéséhez és tervezéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1747/2020.(XI.11.) Kormányhatározat a Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása előkészítésének céljára 200.000.000 Ft központi költségvetési forrását biztosított.

A projekt időtartama
Kezdőnapja: 2020. 11.11.
Zárónapja: 2022. 12.31.

A projekt finanszírozása:

Elszámolható költségek: 200.000.000,- Ft

Támogatás: 100 %

A támogatás keretében a beruházási projekt előkészítése az építészeti programalkotás és koncepcióterv készíttetése, a tervpályázat levezénylése, az építési engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció megalkotása, valamint a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása történik meg.

Tata Város Képviselőtestülete Bencsik János képviselő úr javaslatára megvizsgáltatta az 1966-ban épült, mára meglehetősen rossz műszaki állapotban lévő, Tata város szívében, a Váralja utca és a Május 1. út közötti területen elhelyezkedő Magyary Zoltán Művelődési Ház és környezete (a továbbiakban együtt: Művelődési Központ) felújításának és a XXI. századi igények szerinti átalakításának lehetőségét

A Művelődési Központ épületének szerkezete, funkcionális struktúrája átalakításra alkalmas. A jelenleg is meglévő színház funkció a színházteremmel és kiszolgáló tereivel felújítva újra alkalmassá tehetőek feladatukra. Egy viszonylag nagy méretű, egységes rendezvénytér és azt kiszolgáló funkciók kialakítása a további fő cél. Az eddig az épületben rossz körülmények között működő könyvtár a város egy másik felújításra kerülő épületében kap új helyet, így a művelődési házból elköltözik. A felszabaduló területen minden korosztály számára vonzó alternatívát nyújtó kulturális és szabadidő központ jön létre: játszóház, interaktív játékterem, e-sport lehetősége, valamint előadó-, próba- és konferencia-, közösségi termek.

A Művelődési Központ felújítása során az épülettel összhangban, annak közvetlen és elválaszthatatlan közterületi kapcsolatai, terei is átalakulhatnak, aktuális értelmezést kaphatnak. Az épületeknek a tatai várra tájolt homlokzatai direkt módon ágyazódnak bele a tervezetten járműforgalom elől elzárt frissen képzett közösségi térbe. Így a tatai vár előtt létrejövő park a néhány régi értékesebb fa, növényzet megtartásán túl, további közösségi funkciók kialakításával, a volt rendelőintézetig és várárok kőmellvédjéig húzott határával egy megújuló szabadtéri történelmi-kulturális közterületté válhat. A felújított és átalakított Művelődési Központ működtetéséhez szükséges a területen belüli parkolókapacitás bővítése is, mely a felszín alatt, a megfelelő zöldterület biztosítása mellett megoldható.