Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése céljából megvalósuló beruházás befejezése

A támogatás tárgya: az 1710/2020. (X. 30.) Kormányhatározattal Magyarország kormánya a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése céljára, a folyamatban lévő megvalósítás befejezése érdekében 890 000 000 forint központi költségvetési támogatást nyújtott. A támogatás felhasználásának helyszíne: az egykori Helyőrségi Klub (Tata, Ady Endre út 12-14.).

A projekt időtartama
Kezdőnapja: 2020. 10.30.
Zárónapja: 2022. 06.30.

A projekt finanszírozása:

Elszámolható költségek: 200.000.000,- Ft

Támogatás: 100 %

Az egykori Helyőrségi Klub funkció helyett kialakítandó Tudásközpont konferencia/előadótermével közösségi térként szolgál a korábban is itt tevékenykedő civil szervezetek, a tatai és kistérségben élők számára (I. ütem), amely új rendeltetéshez (II. ütemben) az épületben újonnan elhelyezett városi könyvtár szolgáltatásai kapcsolódnak.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2020. szeptember 11-én Tata Város Önkormányzata részére Tata, Ady Endre utca 12-14. szám 3060 hrsz. alatti ingatlanon álló Magyary Zoltán Tudásközpont kialakítására vonatkozó építési engedély ütemezése és módosítása tárgyában építési engedélyt adott az MJT 10276 [6387] műemléki törzsszámú épületre KE/ETDR-027/1033-24/2020. ügyiratszámon.

Ütem:

A TOP-7.1.116-2017-00117 azonosítószámon Tata Város Önkormányzata a „CLLD”, „Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztés Stratégiája – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel nyújtott be pályázatot. A volt Helyőrségi Klub funkció helyén a meglévő épület hasznosítására, felújítására vonatkozó engedélyezési terv alapján első ütemben – a csökkentett támogatástartalmú TOP-pályázat kulcsprojektjeként – az Ady Endre utcai épületrészben kávézó, közösségi funkciókat ellátó terek valósulhatnak meg. Az első ütemben a fejlesztés hasznos alapterülete 376,81 m2, a kialakítására elkülönített összeg 137 millió forint.

EFOP-4.1.8-16-2017-00080-as azonosítószámon „Könyvtárfejlesztés Tatán” címmel 2018-19-ben sikeres pályázatot bonyolított le Tata Város Önkormányzata, melynek keretében a könyvtár működéséhez eszközbeszerzés valósult meg 45 millió Ft értékben.

Jelen támogatás szakmai programja:

Ütem:

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezésével a fejlesztés II. ütemében a magyar kormány 1710/2020. (X. 30.) Kormányhatározat támogatásának köszönhetően két iskola, három óvoda közelében, tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthető városközponti helyszínen helyezhető el a városi könyvtár funkciója. A cél egy könnyen, akadálymentesen elérhető, a hazai előírásoknak és a nemzetközi ajánlásoknak, az energiatakarékos és hatékony működtetésnek megfelelő, többfunkciós olvasóterekkel, gyermekkönyvtárral, számítógépes teremmel, irodákkal, kutatószobákkal, klubhelyiséggel, előadóteremmel és tömörraktárral rendelkező létesítmény létrehozása a meglévő épület felújításának folytatásaként, célszerű átalakítások elvégzésével. A II. ütem keretében a könyvtár új elhelyezéséhez szükséges és kialakításához kapcsolódó tervezési, majd kivitelezési munkálatok elvégzése történik meg 971 m2-en.

A belső terekben új hőszigetelt és vízszigetelt padlóburkolat készül, a talajnedvesség elleni szigeteléssel. A falazatoknál a befalazások km téglával történnek, míg az új földszinti és emeleti teherhordó térelhatároló falak POROTHERM N+F blokktéglából épülnek. A válaszfalak fém vázszerkezetű gipszkarton építőlemez borításúak, hőszigeteléssel, egyszeres tartóvázzal. A meglévő födémen kívül új födémszerkezet az új lépcső lemez meghosszabbításaként készül. Hagyományos ácsszerkezet az Ady Endre utcai traktus felett található, szerkezeti változás annyi lesz, hogy az új lépcső felett a tető kiegészítésre kerül. Lakatos munkák az épületen, a tartószerkezeteken, az utólagos kiváltásokon kívül a lépcső korlátoknál, és egyéb kiegészítő elemeknél készülnek. A belső lépcső kétkarú monolit vasbeton szerkezete lesz. A beépítésre kerülő külső nyílászárók fokozott hőszigetelésű műanyag szerkezetek, a belső nyílászárók acéltokosak standard acél ajtótokkal. A belső falak javított mészvakolattal történő sima vakolása gletteléses, diszperziós festést kap. A gépészeti vezetékek eltakarására gipszkarton álmennyezet készül a szükséges helyeken. A homlokzatok CAPAROL vagy egyéb azonos paraméterekkel rendelkező homlokzat vakolatot kapnak, 5-10 cm vtg hőszigetelő rétegre felhordva.

A tudásközpont és könyvtár együttes létrehozásával (az I. és a II. ütem megvalósításával) a kor kihívásainak megfelelő szolgáltatásokat használhatnak az olvasók, a vendégek.

A szakmai program előzményei:

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárat 1949-ben alapították, 1961 decemberében a művelődési központ épületébe költözött. A gyarapodó könyvállomány és a helyben jelentkező olvasási igény már az 1960-as években sürgette a bővítést. Itt közel 440 négyzetméter alapterületen egy korszerűen felszerelt felnőtt könyvtár és egy 90 négyzetméteres, 11 000 kötetes gyermekrészleg várta az olvasókat. Önálló gyerekkönyvtár 1995-től került ugyanebbe az épületbe. Műszaki adottságai megegyeznek a befogadó épület súlyosan leromlott állapotával. A jelenlegi, könyvtárnak is helyt adó tatai Magyary Zoltán Művelődési Központ leromlott állapota, illetve szűkös kapacitása miatt a városi könyvtár új helyszínre való költöztetése elengedhetetlen.