A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése

Tata Város Önkormányzata a 361/2021. (XII.15.) Tata Kt. határozata alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be „A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése” címmel.

Támogató a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 azonosító jelű pályázatot 2022.03.23. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte.

 

Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata

Megvalósítás helyszíne: 2890 Tata, Deák F. u. 5/A hrsz. 3426/34

A projekt időtartama:

  • Kezdőnapja:                                      2022.03.28.
  • Fizikai befejezésének tervezett napja:  2025.03.28.

A projekt finanszírozása:

  • Elszámolható költségek:                       500.000.000,- Ft
  • Támogatás:                                           500.000.000,- Ft

100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatás

 

Tata Város Önkormányzata „A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése” című TOP_PLUSZ_ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 azonosítószámú pályázatában az óvodai szolgáltatás színvonalának emelését szeretné elérni a Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztésével. A pályázat fő célja a meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése, amely a befogadó infrastruktúra fejlesztésén és új eszközök beszerzésén keresztül valósítható meg.

A pályázat benyújtása konzorciumi formában történt. A konzorciumvezető Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tag a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

A beruházás részcéljai:

  • modern nevelési-oktatási környezet megteremtésével javítani az itt dolgozók munkakörülményeit, a gyermekellátás színvonalát,
  • gyermekek élménygazdag, sokoldalú fejlődésének biztosítása, egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével,
  • a település népességmegtartó erejének növelése, és a fiatal, képzett munkaerő megtartása a szociális szolgáltatások javításával.

 

A beruházás műszaki tartalma:

Az eredetileg nem óvoda célra épült épület átalakítása nem valósítható meg, mert a helyiségek elosztása nem felel meg a mai kor követelményeinek. A meglévő épület gazdaságosan nem korszerűsíthető vagy alakítható át, ezért célszerűbb és költséghatékonyabb egy új, a szükséges funkciókkal rendelkező óvoda épület felépítése.

A pályázatban egy 3 csoportos, új óvoda épül, tornaszobával és minden előírt funkcióval és helyiséggel a meglévő intézmény helyén. A tulajdonviszonyok rendezettek, a fejlesztés az önkormányzat tulajdonában álló 2890 Tata, Deák F. u. 5/A hrsz. 3426/34 ingatlanon valósul meg. Az épület komplexen akadálymentesített lesz és megújuló energiahasznosítást is tartalmaz a fejlesztés. A kivitelezés mellett új eszközök beszerzésére is sor kerül az óvoda számára a támogatásból.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedélyes tervek elkészítése folyamatban van.

A projekt eredményei:

  • 1 új óvoda épület
  • 75 fejlesztett óvodai férőhely

Letölthető dokumentumok