Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002
Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata
Támogatás összege: 500.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt címe: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán
Projekt helyszíne: Tata, Komáromi utca 2. (hrsz: 56)
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.10.15.

Tata Város Önkormányzata 500 millió Ft, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a város egészségügyi alapellátásának fejlesztésére.

Tata Város Önkormányzata egészségügyi alapellátási feladatait jelenleg 10 felnőtt háziorvosi körzetben, 6 gyermekorvosi körzetben és 5 fogorvosi körzetben biztosítja az egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerződés alapján. Az egészségügyi szolgáltatók a városban széttagoltan és eltérő tulajdoni viszonyú rendelőkben (saját tulajdon, patika mellett, egyéb bérlemény) látják el feladataikat. Az Önkormányzat a praxisközösségek létrejöttéhez kapcsolódóan fogalmazta meg azt az elképzelését, hogy a városban két központtal (Tata és Tóváros városrészekben) egy-egy egészségügyi központ jöjjön létre, ahol az ott elhelyezett praxisok között szorosabb együttműködés alakulhatna ki, így jobban kihasználhatnák az együttműködésből eredő szinergiákat.

Jelen projekt általános célja az egészségügyi alapellátás minőségének javítása Tatán, ahol a Tóváros városrészében egy új egészségügyi központ kialakítására kerül sor, amelybe a város különböző részein működő 2 háziorvosi és 2 gyermekorvosi praxis tud beköltözni (a fejlesztés későbbi fázisában pedig további 4 fogorvosi praxis is). Az itt elhelyezett praxisok között szorosabb együttműködés alakulhat ki, így jobban kihasználhatók az együttműködésből eredő előnyök, a lakosság számára pedig magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítható.

A projekt közvetlen célja a 2890 Tata, Komáromi utca 2., hrsz 56 szám alatt található, jelenleg kihasználatlanul álló ingatlan hasznosítása, és az itt található épület felújítása, átalakítása és kibővítése után egy egészségügyi központ kialakítása.

A beruházás műszaki tartalma:
A meglévő 182 m2-es műemlék épület felújítása és átalakítása, hogy alkalmas legyen 2 háziorvosi és 1 gyermekorvosi praxis befogadására. Az épület belső felújítása tartalmazza a burkolatok cseréjét, festést, épületgépészeti és épületvillamossági korszerűsítéseket. A meglévő épület mellett egy új 147 nm-es épületszárny kialakítása, amelybe további 1 háziorvos tud beköltözni. Minden a jogszabályokban előírt helyiség és funkció biztosítása, pl. fertőző elkülönítő, egészséges és betegváró, stb. A teljes épület komplex akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése – nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése, hőszigetelés.

A kivitelezés mellett új eszközök beszerzésére is sor kerül az orvosi praxisok számára a támogatásból.

A beruházást követően, az immár korszerű és jól felszerelt orvosi rendelőkben a különböző praxisok között szorosabb együttműködés alakulhat ki, így jobban kihasználhatók az együttműködésből eredő előnyök, a lakosság számára pedig magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítható.

Letölthető dokumentumok