Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése, I. ütem

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Projekt címe: Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése, I. ütem

Támogatás összege: 300.028.001 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033

Projekt helyszíne: Alkotmány utca, Bartók B. utca, Május 1 út keresztezése, Oroszlányi út, Új út keresztezése, Fényes fasor

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.01.31.

 

Tata Város Önkormányzata 300 millió Ft, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a város belterületi kerékpár hálózatának fejlesztésére.

Tata Város Önkormányzata a városon belüli kerékpáros közlekedést kívánja fejleszteni az elnyert támogatás segítségével. Jelenleg a városban még nincs összefüggően kiépített kerékpárút hálózat, ezért szükség van a már megépült szakaszok összekötésére, új kerékpárutak építésére.

Jelen projekt általános célja a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele Tatán. További cél a kerékpár hálózat fejlesztése, a meglevők szakaszok összekapcsolása a településen belül, valamint olyan turisztikai akció bekötése a kerékpáros hálózatba, mint a Fényes fürdő és a Fényes tanösvény.

A projekt közvetlen célja a Fényes fürdőtől a Tópart utcáig egy biztonságos, új kerékpárút szakasz építése 1.985 méter hosszan.

 

A beruházás műszaki tartalma:

  • Tópart utcától a Bartók Béla utcáig a meglévő alacsony forgalmú közutakon történik meg a kerékpárút kijelölése. Ezen a szakaszon a helyi adottságok miatt nem épül külön kerékpárút.

Az Alkotmány utca – Tópart utcai csomópontban forgalomcsillapító küszöb épül ki.

  • Az Alkotmány utcától az Által-ér patakig egy nyitott kerékpársáv („Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpár és különleges esetekben az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében jármű egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.”) épül, mely 1,0 m széles lesz és megtartja az előírt 0,25 m biztonsági távolságot a kiemelt szegély mellett.
  • Az Által-ér patak melletti szakaszon, a Váralja utca és Május 1. út között, a jelenlegi burkolaton kerül kijelölésre a gyalog és kerékpárút.
  • Az Oroszlányi úton a Fényes fasor felé haladó kerékpárosok a kerékpárútról direkt, közvetlen módon csatlakoznak a közúthoz úgy, hogy számukra az épülő körforgalmú csomópont belépő ágánál a szükséges helyet biztosítjuk. A körforgalomban a kerékpáros közlekedést a tervezett burkolati jelek és a közlekedési táblák, jelzések is segíteni fogják.
  • A Fényes fasoron az épületek felőli oldalon (szociális otthon, iskola, lakópark) kerül kialakításra az úttól külön burkolaton futó kerékpárút. A kerékpárút szélessége 2,5 m.
  • A Fényes Fürdő parkolójának bejárata áthelyezésre kerül, a szennyvíz telephez vezető útról kerül megnyitásra az új parkoló bejárat. A Fényes-fürdő bekötő út a jövőben csak célforgalom számára lesz használható, így a kerékpárosok, illetve a gyalogosok biztonságosabban tudják megközelíteni a strandot.

A projekt keretén belül a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akció is megvalósul.

A beruházást követően biztonságosabbá válik Tatán a kerékpáros közlekedés, ezért a város lakói és az ide látogató turisták közül többen fogják használni ezt a fenntartható közlekedési módot. Ennek köszönhetően a lakosság életminősége javul, a kerékpáros infrastruktúra pedig tovább fejlődik a városban.