Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem

 

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Támogatás összege: 405.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem

Projekt helyszíne: Tata, II. János Pál pápa tér (hrsz: 2), Tata, Kazincbarcikai utca (hrsz: 1501/9)

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.05.31.

 

Rövid összefoglaló:

Tata Város Önkormányzata 405.000.000 Ft, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának további fejlesztésére.

A fejlesztés célja, hogy Tata város érintett részének csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein hosszú távon biztosított legyen a biztonságos vízlevezetés.

A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az itt élő lakosok, az önkormányzat, vagy az állam költségvetését.

Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni.

A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.

A fejlesztés a TOP Plusz céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járul hozzá, egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítja. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A fejlesztés képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és az elérhetőség és települési klíma javítását.

A fejlesztés hozzájárul azon prioritáshoz, hogy a település integrált vízgazdálkodása, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszere kialakuljon, fejlesztésre kerüljön, környezetbiztonsága növekedjen, környezeti állapota javuljon, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkárok veszélyeztetettsége csökkenjen, a felszíni vizeink minősége javuljon, a további környezeti káresemények megelőzésre kerüljenek, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességek növekedjenek.

A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel.

A fejlesztés előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk olyan megoldások betervezésére, melyek a vizek helyben tartásának természetközeli módon való megvalósítására alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások és belvizek kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva.

Az alábbi tevékenységeket tervezzük a projekt megvalósítása során:

A Felhívás 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

Célterület: Városhálózati csomópont és településegyüttes (T1)

A projekt céljai

A projekt közvetlen céljai:

–           belterületre hullott csapadékvizek kezelése

–           a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása

–           kármegelőzés, belterület védelme

–           a lokális életminőség fejlesztése

–           az esélyegyenlőség biztosítása

A projekt közvetett céljai:

–           személyiség- és társadalomformálás

–           rendezett településkép kialakítása

–           a település vonzerejének javítása

–           Tata népességmegtartó erejének növelése

Letölthető dokumentumok