A tatai Bartók Béla Óvoda bővítése a költséghatékony, személyiségközpontú ellátás érdekben

Tata város Képviselő-testülete 2007.04.25.-i ülésén határozattal módosította Tata város közoktatási, feladat-ellátási intézményműködtetési fejlesztési tervét, és megbízta a Polgármestert, hogy készíttesse elő a Bartók Béla Óvoda területén új Óvodakomplexum kialakítását. Az új óvodakomplexum a Bartók Béla és a Kuckó óvodák összevonásával jön létre, mellyel kiválthatók az elavult épületek, s biztosítható az odajáró gyermekek,
– köztük a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek korszerű körülmények között történő nevelése.
Tata Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be  a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) „Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” című felhívásra. A KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0031 azonosító számon regisztrált, 2009.04.10. napon befogadott , 2009.05.05. napon kelt támogató levél szerint, a támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A projekt időtartama
Kezdőnapja: 2008. október 10.
Zárónapja: 2010. október 9.
A projekt finanszírozása
Önerő: 43/2009./II.25./sz. határozatában döntött az önerő mértékéről
Támogatás: 142.597.189.- Ft
Igényelhető előleg: 49.909.012.-Ft

 

A támogatási szerződés aláírásának időpontja: 2009. június 6.
Helyszíne: Székesfehérvár, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hivatalos helyisége.