A projekt irányítási és döntéshozatali rendje

Tata Város Önkormányzata „A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című projekt keretében, mely projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, vállalta, hogy a honlapon bemutatja a projekt irányítási és döntéshozatali rendjét.

 

projektszponzor: Michl József polgármester
projektmenedzser: dr. Kórósi Emőke aljegyző
projektmenedzser helyettes: dr. Lantai Éva jogi referens

 

A megvalósításért felelős projektmenedzser dr. Kórósi Emőke aljegyző asszony, feladatkörébe tartozik jelen projekt kapcsán az elkészítésben, felügyeletben, kapcsolattartásban való közreműködés. Beszámolási kötelezettséggel Michl József polgármester felé tartozik.

A projekt pénzügyi feladatait az Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításának, elszámolásának rendjéről szóló szabályzat szerint végzik a Polgármesteri Hivatal munkatársai.