Szervezetfejlesztés a hivatalban

Tata Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 2009. március 26-án került sor a ,,Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című projekt nyitó értekezletére.

 

Mint arról már korábban beszámoltunk, az önkormányzat egy korábbi határozatában /165/2008. (V. 28.)/ döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÁROP (Államreform Operatív Program) – 1.A.2. kódszámú, „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című pályázatra.

A pályázatunk 8 % önrész biztosítása mellett 92%-os támogatásban részesült, összesen 19 998 960 Ft összegű támogatást nyertünk el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap térfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat az alábbi célokra terjed ki:

• a döntési mechanizmus korszerűsítése (az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása – munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása; a projekt szemlélet megerősítése)

• a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (stratégia tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása)

• a partnerség erősítése (szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; a civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa)

A projekt megvalósulási folyamata: 2009 márciusától 2010 májusig tart, a projekt vezetője a hivatal részéről dr. Kórósi Emőke aljegyző.