A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja

A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhellyé történő rehabilitációja
(KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0014)

Tata Város Önkormányzata 2013. 04. 12. napon pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül meghirdetett „Élőhelyvédelem és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” tárgyú felhívására.
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0014 azonosítószámú, „A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja” című projektet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013 októberében 275.492.365,-Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt időtartama

Tervezett kezdőnapja: 2014. február 14.
Fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 31.

A projekt finanszírozása

Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 275.492.365,-Ft
Támogatás: 275.492.365,-Ft

A projekt összefoglalója:
A tatai Réti 8-as számú halastó a Ramsari egyezmény alá tartozó nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület, madár-fészkelő hely. A Tata Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő tó az elmúlt évek során erősen eutrofizálódott. A tó rekonstrukciójához alapvetően szükséges első lépés az iszap (~ 100-300 ezer m3) részbeni eltávolítása.
A projekt során a 32,17 ha-os Réti 8-as tó felület (088/6 hrsz.) 63%-a, azaz közel 20 hektár kerül 0,3-0,8 m mélységig kikotrásra (száraz kotrás). A kikotort iszap mennyisége 100.000 m3. A kikotort száraz iszap túlnyomó része helyben, a tómeder szélein kerül elhelyezésre, erősítve a gáttesteket és elősegítendő széles nádas szegélyek megtelepedését, kisebb részben pedig az 1243 hrsz-ú, 7 hektáros deponálásra szánt, mélyebb területre (~7 ezer m3) terítik le.
A fennmaradó iszap mennyiségből kerül kialakításra 2 db fészkelő sziget.
A Réti-halastavak 8-as tavának rekonstrukciója révén a ma szárazon álló (és ennek következtében egyre romló állapotú, pusztuló) nádas új életre kelhet, az elgyékényesedés visszafordítható lesz és a 36 hektáros tóegység területén egy kb. 20 hektáros vízfelület jön létre, változó vízmélységgel, a fészkelő madárvilág érdekét szolgáló költő szigetekkel, a partokon fűzfákkal (amelyeket az egykori halászat során mindig kivágtak). A feltöltő és leeresztő műtárgyak rekonstrukciójával a tó vízgazdálkodása kiegyensúlyozottá válik, a rendszeres és ökológiai szemléletű élőhely-gazdálkodás, nádgazdálkodás, oktatás révén pedig biztosítható lesz hosszú távon is a tó fennmaradása, jó állapotban tartása.
Projekttel érintett terület (célterület és beavatkozási terület) nagysága: 271 ha.