A tatai Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése

2009. novemberében Tata Város Önkormányzata  a 387/2009./X.28./, 461/2009./XII.16./, 115/2010./IV.28./ számú határozata alapján a Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be “A tatai Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése” címmel.
A KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004 jelű pályázatot 2010. márciusában támogatásra érdemesnek ítélték.

A projekt időtartama
Kezdőnapja: 2010. szeptember 01.
Zárónapja: 2011. március 31.
A projekt finanszírozása
Támogatási intenzitás: 90%
Elszámolható költségek: 47.572.922,- Ft.
Önerő: 4.757.292,- Ft
Támogatás: 42.815.630,- Ft
Projekt összes költsége: 51.019.321,-Ft
További önerő: 3.446.399,- Ft
Támogatási szerződés aláírása: 2010. június

A komplex bölcsődei fejlesztés eredményeképpen a jelenleg hat csoportszobával működő intézményben egy új, húsz gyermek elhelyezésére alkalmas gondozási egység jön létre. A megnövekedett gyermeklétszám az eszközállomány bővítését is szükségessé teszi. A létszám bővítése 4 fő gyermekgondozó, további kiszolgáló személyzet és szakdolgozók foglalkoztatását hozza.
A szolgáltatások fejlesztésével lehetőség lesz integrált szemléletű különleges bánásmódot igénylő és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására. A családokat támogató szolgáltatások köre is bővül rugalmas napközbeni ellátásokkal (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, szülők klubja).