Inkubátorház építése Tatán

Tata Város Önkormányzata a 4/2017. (I.25.) Tata Kt. határozata alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Inkubátorház építése Tatán” címmel.

Támogató a TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 azonosító jelű pályázatot 2018.07.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte.

Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata

Megvalósítás helyszíne: 2890 Tata, 460/158 hrsz.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja:                                         2018.08.01.

Fizikai befejezésének tervezett napja:  2023.05.31.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás:                          100%

Elszámolható költségek:                       399.459.125,- Ft

Önerő:                                                   0,- Ft

Támogatás:                                           399.459.125,- Ft

Támogatási szerződés aláírása:             2018.09.10.

A projektben a fő fejlesztési cél, hogy olyan jelentős fejlődési potenciállal rendelkező, speciális gépgyártás, járműgyártás, élelmiszeripar, illetve zöld gazdaság területén tevékenykedő vállalkozások működhessenek a szerteágazó infrastrukturális és magas hozzáadott-értékű szolgáltatásokat nyújtó, modern és jól felszerelt inkubátorházban, akik képesek innoválni, foglalkoztatni, a helyi gazdaságot erősíteni, a város ipari potenciálját hosszútávon növelni.

A város fejlesztési elképzeléseit összefoglaló, 2008-ban készült Magyary-terv felülvizsgálata és új célkitűzések megfogalmazása után 2015-ben elfogadásra került a Magyary-terv 2.0. A terven belül az Esterházy gazdaságfejlesztési alprogram célként határozza meg az inkubátorház létrehozását.

A gazdaságfejlesztési beavatkozások kapcsán Komárom-Esztergom megye Integrált Területi Programja a városias térségekben – a TOP 1.1 forrás terhére – a meglévő (belterületi) önkormányzati (többségi tulajdonú) épületekben inkubátorház, vállalkozók háza, szolgáltatóház, irodaház funkciójú fejlesztéseket preferálja, az innováció ösztönzése érdekében.

A projekt keretében megépült inkubátorházat vállalkozói inkubátorként kívánjuk működtetni, amely közös szolgáltatásokat és általános üzleti-szakmai segítséget biztosít nem szelektált iparági kezdő vállalkozások számára.

Az 1.035,50 m² nettó alapterületű épület két fő részre – műhely valamint iroda- és kiszolgáló egységek – tagolódik. A komplexumban összesen 256,20 m² irodatér található, korszerű bútorzattal ellátva, több egységre osztva. Kialakításra került ezenfelül egy 4 férőhelyes, open-office jellegű co-working irodatér, megfelelő bútorzattal, továbbá egy 40,60 m²-es, üzleti használatra alkalmas berendezett tárgyalótér.

Az épület másik fő eleme egy 615,40 m² alapterületű, műhelyfunkcióra, illetve másodlagosan rendezvényekre, termékbemutatókra, kiállításokra alkalmas közösségi tér.

A projekt elszámolható költsége 399.459.125 Ft.

A projekt lehetőséget nyújt a vállalkozásindítással járó egzisztenciális kockázatok csökkentésére, javítja a lehetőségekhez való hozzáférést. Az (ön)foglalkoztatás esélyének megteremtésével javítja az életminőséget, lehetőséget biztosít a közvetett kedvezményezettek számára az anyagi jólét elérésére is, így a társadalmi fenntarthatósága is igazolható.

 

Letölthető dokumentumok