Könyvtárfejlesztés Tatán

Tata Város Önkormányzata a 131/2017. (IV.27.) Tata Kt. határozata alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Könyvtárfejlesztés Tatán” címmel.

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00080 azonosító számú pályázatot a 2017.12.12. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2018.04.01.

Fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.09.30.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Elszámolható költségek: 45.611.425,- Ft

Önerő: 0,- Ft

Támogatás: 45.611.425,- Ft

Projekt összköltsége: 45.611.425,- Ft

Támogatási okirat aláírása: 2018. január

A projekt célja:

Jelen projektünk célkitűzése könyvtárunk infrastrukturális fejlesztése IKT és egyéb eszközök beszerzésével az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó szolgáltatásaink színvonalasabb ellátása érdekében. A tervezett infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az intézmény szakmai feladatainak eredményesebb elvégzéséhez.

A projekt tartalma:

A tatai Móricz Zsigmond Könyvtárat az önkormányzat alapította 1949-ben és jelenleg is annak fenntartásában működik: az önkormányzat az alapítói jogokkal felhatalmazott irányító szerv. A könyvtár tevékenységét az intézmény székhelyén és két fiókkönyvtárban látja el. Az önkormányzat által engedélyezett létszámkeret 9,5 fő. Az intézmény jelenleg a Magyary Zoltán Művelődési Ház épületén belül található, amelyet a 60-as évek végén építettek, mára már elavult, nem képes ellátni a XXI. század igényeit. A könyvtár berendezésének állapota vegyes, többségében az évtizedek óta szolgáló kopott és elhasználódott bútorok, fotelek, polcok várják az ide érkezőket. Informatikai infrastruktúra terén a könyvtár jelenleg megfelelő számú számítógéppel várja az olvasókat, azonban azt a növekvő igényt, hogy a látogatók a saját eszközeiket is tudják használni (laptop, notebook stb.), a jelenlegi eszközpark nem tudja biztosítani. A beszerezni kívánt bútorokkal és az IKT eszközök egy részével Relax termünket fogjuk felszerelni, mely az informális és nem formális kompetenciafejlesztéseink helyszínéül szolgál majd.

Projektünk során az alábbi indikátorok és számszerűsített szakmai elvárások elérését vállaljuk:

1 db fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló tér (Relax terem),

ennek bútorokkal és IKT eszközökkel való berendezése,

legalább 300 fő/év informális, nem formális tanulási programban résztvevő a fenntartási időszakban,

325 db beszerzett könyvtári IKT eszköz.

Letölthető dokumentumok