Képviselő – testületi ülés volt a Városházán

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 27-én tartotta aktuális ülését, melyen 24 napirendi pontot tárgyaltak meg.

A rendeletalkotáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt többek között az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, a lakbérek mértékére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályok módosítása. Ezzel kapcsolatban az ülés után tartott sajtótájékoztatóján Michl József elmondta: – részben az országos szabályváltozások, részben pedig a helyi igények miatt volt szükség a módosításokra, például azokat a családokat egyáltalán nem tudta kezelni a korábbi rendelet, amelyeknek devizahiteles lakásuk volt, és elvesztették ingatlanjukat. A módosítás nyomán azonban most már egy olyan új lehetőség nyílik, amellyel krízishelyzetekben is jogszerű, gyors segítséget tud az önkormányzat nyújtani- nyilatkozta a polgármester.

Az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködéshez kapcsolódva, három előterjesztést is tárgyaltak a képviselők. A Tatai Rendőrkapitányság minden évben készít egy részletes beszámolót az előző év eredményeiről, rendőrségi mutatóiról. A 2015-re vonatkozó értékelésből kiderült, hogy városunkban csökkent a bűnözés mértéke, és a közúti balesetek száma – a rendőrség helyi eredményeiről a képviselők kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak. Külön köszönet jár azoknak, akik a migrációs helyzet miatt tavaly a határon  teljesítettek feladatot, és azoknak is, akik eközben itthon vállaltak nagyobb részt a munkából- hangsúlyozta Michl József. Az előterjesztésnek része volt egy tájékoztatás az új térfigyelő kamerarendszer próbaüzeméről. A rendszer precíz képet tud adni a városba bejövő és innen kimenő gépjárművekről, amely nagy segítséget nyújthat a rendőrség számára is a különböző felderítések kapcsán. A kamerarendszer figyeli a Kossuth teret, és hamarosan kiterjed az Angolparkra is, valamint egyéb frekventált helyekre, például a Kodály-térre.

Az áprilisi ülésen négy napirendi pont kapcsolódott a gazdasági társaságokhoz, ezen belül elsősorban a Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához és közhasznúsági jelentéséhez, valamint idei üzleti tervéhez. A cég nem profitorientált, ha van többletbevétele, azt is saját tevékenységébe fordítja vissza, az önkormányzat pedig egy, a költségvetésében meghatározott összeget fordít arra a célra, hogy a város üzemeltetését a cég elvégezze. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a Városgazda Kft. működése folyamatosan fejlődik, tevékenységük minden tatai számára hasznos, és feladatait egyre magasabb minőségben látja el, így beszámolóját és üzleti tervét a képviselő-testület egyhangúan támogatta.

Turisztikai témákkal is foglalkoztak a képviselők, akik megismerkedtek a Városkapu Zrt. idei turisztikai feladattervével, valamint a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2015-re vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójával. A témával kapcsolatban a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy nagyon hasznos lépésnek bizonyult az egyesület egykori megalapítása, mert olyan feladatokat lát el, melyekre azelőtt nem volt példa. Mára elmondható, hogy a megyében Tatának van a legjobb turisztikai és TDM szervezete, hiszen városunk kiemelkedő turisztikai vonzerővel bír. A fő cél egy olyan közösség létrehozása, melynek minden tagja, (a Turisztikai Egyesület, alapítványok, vállalkozók, civilek) érzi a közös munka erejét és hasznát, ebben nyújt támogatást a város is. Michl József kiemelte: – komoly eredménynek számít, hogy mára 2 nap fölé emelkedett a Tatán eltöltött szállásfoglalások száma, vagyis átlagosan a hozzánk érkező turisták több mint 2 napot töltenek itt. Ez az adat korábban 1 nap volt, tehát látszik, hogy az egyesület munkatársai magas színvonalú, eredményes munkát végeznek.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója, a társaság Tata tavalyi, helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan, hiszen városunknak a céggel együttműködési megállapodása van a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásra.

Az ülésen három, pályázatokkal kapcsolatos napirend is megvitatásra került. Ezek között volt az Építők parkjába tervezett zöld infrastruktúra fejlesztés, döntés pályázati előkészítés költségeinek biztosításáról, valamint pályázati lehetőség a Tatai Csillagsziget Bölcsőde fejlesztésére.  Folytatódik a Területi Operatív programban való részvételünk, és ennek keretében egy új pályázatot nyújt be a város az Építők parkja megújításáért dolgozva. A helyszínen a tervek szerint egy teljesen új, pihenő és játszó terület létesülne a gyerekek és a felnőttek számára, amely kiegészülne egy parkoló végleges kiépítésével, és közösségi funkciókat ellátó egyéb lehetőségekkel, például nyilvános illemhellyel és kerékpártárolók létrehozásával is. Emellett a város a Csillagsziget Bölcsődét is fejleszteni szeretné, az intézményben, az udvar megújításán túl egy 650 fős konyha létrehozását tervezik, amely több óvodát is ki tud majd szolgálni a jövőben.

A képviselő-testület elfogadta a város sportkoncepcióját, amely a 2016 és 2019 közötti időszakot öleli fel, majd a képviselők szavaztak a központi orvosi ügyelet jövőbeni működéséről is. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester elmondta:- június elsejétől a tervek szerint a kistérség által fenntartott Egészségügyi Alapellátó Intézmény központi ügyeletként nem egyenként szerződik majd az orvosokkal, hanem egy céggel köt megállapodást, s ez az egy cég fogja elvégezni az ügyelettel kapcsolatos munkát. Ez a változás észrevétlen lesz a kistérségben élőknek, mert a gyakorlatban az ellátás nem változik, viszont központi ügyeletként működik majd, mivel minden korosztályt el tud látni. A továbbiakban is a mentőállomásra futnak majd be a hívások, és ott döntik el, hogy adott esethez mentőautót rendelnek-e ki, vagy a központi ügyelet orvosát. A cég, egy egész országot lefedő nagy hálózattal rendelkezik, így teljességgel biztosított az, hogy mindig legyen ügyeleti orvos Tatán.

Személyi kérdést érintő előterjesztést is tárgyalt a testület, a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola vezetői tisztségére ugyanis pályázatot írtak ki, melyre egy pályázat érkezett, Robozné Schőnfeld Zsuzsanna adta be jelentkezését, aki jelenleg is aktív tanára az intézménynek. Pályázatát a képviselő-testület támogatta, s a remények szerint, kinevezésével egy újabb fejlődési szakasz kezdődik el a zeneiskolában, melynek hatására a tatai művészeti élet tovább erősödik.

A képviselők szerda ülésüket a két ülés között történt fontosabb események megtárgyalásával zárták a Városháza dísztermében.