Tata Kocsi úti és Dózsa György utcai kerékpárút építése

A pályázat lezárult.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 24-én megtartott ülésén határozatot hozott a projekt megindításáról. A beruházás célja a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése, különös tekintettel a gyermekek és a kisiskolások védelmére.
A pályázati forrás minél jobb kihasználása érdekében a Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2009-4.2.2 kódszámú pályázatára Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében a Kocsi út hiányzó szakasza és a Dózsa György úttal párhuzamos kerékpárút került benyújtásra. A Testületi ülésen a tervezett beruházás ismertetésre került, amely alapján a pályázat benyújtására határozat született.
A pályázat elbíráslást követően Irányító Hatóság Vezetője támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázat keretein belül 1108 fm hosszúságú szakasz épül ki, amely mindkét végén meglévő vagy fejlesztésre kerülő kerékpárúthoz kapcsolódik.
A Dózsa György út korszerűsítésére vonatkozóan Tata Város Önkormányzata jogerős útépítési engedélyezési tervvel és útépítési határozattal rendelkezik. Az útkorszerűsítési terve tartalmazza a terület csapadékvíz elvezetését is. Az útkorszerűsítése az idei évi elfogadott költségvetésben nem került szerepeltetésre, azonban a közúttal párhuzamosan megtervezett kerékpárút kiépítésére pályázati hirdetmény jelent meg.

A projekt időtartama

Kezdőnapja: 2010. május 26.
Zárónapja: 2010. szeptember 30.
A projekt finanszírozása

Támogatási intenzitás: 85%
Elszámolható költségek: 61.594.462,- Ft
Önerő: 31.477.541,- Ft
Támogatás: 52.355.293,- Ft
Projekt összes költsége: 84.741.318, Ft

Támogatási szerződés aláírásának napja: 2010. május 04.

A projektben Tata belső, közlekedési célú kerékpáros gerincútjának 1.108 m hosszú szakasza épül ki, mely mindkét végpontján integrálódik meglévő, vagy fejlesztendő kerékpárutakhoz. A tatai nyugati folyosó része az országos törzshálózat részeként kijelölt Vértes Kerékpárútnak, kapcsolatot teremt a Felső-Dunamente kerékpárút és a Délnyugat-Magyarország kerékpárút között.
Az Ipari park a város fő foglalkoztatója. Jelentős munkahelyteremtő és megtartó képessége, területi koncentrációja, a lakóparkból és a városrészből a belvárosi oktatási, közigazgatási intézményekbe, kereskedelmi létesítményekbe irányuló nagy számú kerékpáros forgalom indokolja a városrész kerékpáros infrastruktúrájának a fejlesztését, baleset-megelőzési és esélyegyenlőségi szempontból is fontos. A Kocsi úti létesítmény az úttal párhuzamosan már meglévő közös gyalog- és kerékpárút folytatása a Dózsa György utcáig, majd egy rövid szakasz a Fellner Jakab téri buszforduló előtt. 4 szakaszra osztható. Az I-III. Szakasz a Kocsi úttal közel párhuzamos, az utolsó szakasz a buszforduló előtt halad.

Az I. szakasz csatlakozik a Széles csapásig már meglévő közös gyalog- és kerékpárúthoz, itt „K” szegéllyel elválasztott közös gyalog- és kerékpárút épül.

A II. szakasz az l. szakasz utcán való átvezetése után szétválik, a kerékpárút önállóan fut tovább.

A III. szakaszban a kerékpárút a közút és járda között húzódik. Itt a meglévő árok helyett vasbeton csatorna épül, amely beleköt a patak medrébe, ehhez monolit akna építése szükséges, amely keresztezi a kerékpárutat.

A IV. szakaszban burkolati jellel elválasztott közös gyalog- és kerékpárút épül.

Dózsa Gy. úti létesítmény az úttal párhuzamosan futó, önálló, kétirányú kerékpárút.