Tata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Tata Város Önkormányzata a 65/2017. (II.23.) Tata Kt. határozata alapján a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Tata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” címmel.
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 azonosító számú pályázatot a 2017.07.26. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2017.05.03.
Fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 9.000.000,- Ft
Önerő: 0,- Ft
Támogatás: 9.000.000,- Ft
Projekt összköltsége: 9.000.000,- Ft
Támogatási okirat aláírása: 2017. július 26.

A projekt célja:
A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés), és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg. További célkitűzés az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásával.

A projekt tartalma:
A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és állandó kirendeltségein (Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély) egyaránt folyik ügyintézés, így mind a négy település érintett a projektben.
Tata Város Önkormányzata az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni: a) iratkezelő rendszer, b) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, c) gazdálkodási rendszer, d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, e) önkormányzati adó rendszer, f) ipar- és kereskedelmi rendszer, g) hagyatéki leltár rendszer.
A projekt főbb elemei az alábbiak:

Eszközbeszerzés: A Hivatal és három kirendeltsége csak részben rendelkezik az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel bíró, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel, ezért a projekt során kártyaolvasók, munkaállomások beszerzése valósul meg.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: A projekt megvalósítása során megtörténik az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, valamint a Pénzkezelési szabályzat ASP működési rendjéhez való igazítása.

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: Megtörténik az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való csatlakozás és ennek segítségével az iparűzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon. Ehhez az önkormányzat kialakítja az elektronikus ügyintézési folyamatot, megtervezteti és publikálja az elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapot, kialakítja az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső és külső szabályzásokat, illetve felkészíti a folyamatban részt vevő ügyintézőket.

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Felülvizsgálatra kerülnek a migrálásra kerülő adatállományok, az adattisztítás során a formai és szintaktikai hibák is javításra kerülnek. Az önkormányzat számára létrehozott felületen meghatározásra kerül a hozzáférésre jogosultak köre, a rendszer indításához szükséges indító beállítások, valamint a rendszer működéséhez szükséges egyedi paraméterek. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján történik az adatok betöltése az informatikai rendszerbe, és az ennek során keletkező esetleges hibák javítása a forrásrendszerben vagy a migrációs állományban.

Tesztelés, élesítés: A kialakításra kerülő szolgáltatások működésének megfelelősége, valamint a migrált adatok tesztelése, ellenőrzése tesztforgatókönyv alapján történik, mely a rendszerek élesítésével, valamint a Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul.

A projekt eredményeképpen a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal sikeresen csatlakozik az ASP rendszerhez.

Letölthető dokumentumok