Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Tata Város Önkormányzata a  310/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata alapján az Államreform Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be “Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel.

Az ÁROP-1.A.5.-2013-2013-0003. jelű pályázatot 2013. október 31-én támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötésének napja: 2013. november 18-a.

A projekt időtartama:
Kezdőnapja: 2013. december 2.
Zárónapja: 2014. december 31.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás: 100%
Elszámolható költségek: 39.992.300,- Ft
Támogatás: 39.992.300,- Ft

A projekt alapvető célja, hogy a járási hivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok optimalizálásának érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósításának és az eredmények visszacsatolását támogassa. Emellett lehetőséget teremt az önkormányzat számára a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés módszertani és gyakorlati kialakítására.

A projekt keretében megvalósításra kerülő intézkedési területek:
1. ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata
2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata
3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása
4. Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása
7. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása
8. Funkcionális tevékenységek ellátási modelljének vizsgálata
9. Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről
10. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata
11. Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework, CAF) alkalmazása révén
12. Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata
13. Intézkedések nyomon követése

(a számozás a pályázati útmutatót követi, nem folyamatos sorszámozás)

Elvárt eredmények:

átlagos ügyintézés időtartamának csökkentése;

hivatali szolgáltatások minőségének növelése;

önkormányzati ügyintézés egyszerűsítése;

az önkormányzat munkatársainak felkészültségének, képzettségének növelése, a humánerőforrás rendszerezése által;

dolgozói elégedettség szintjének növekedése;

partnerség ösztönzése a hivatal munkafolyamatainak átszervezése által;

nyilvánosság, tájékoztatás hatékonyságának növelése;

költséghatékonyság érvényesülése a hivatal működésében;

stratégiai szemlélet erősítése és érvényesítése.

Közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi kérdőív: Link

Szülői elégedettségi kérdőív:
iskola: Link
óvoda: Link
bölcsőde: Link

Letölthető dokumentumok