Tata Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítésére a 314/2012. (XI.8) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor a  „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében.

E stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az ezek elérése érdekében tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és nyomonkövetés eszközeit és módszereit rögzíti. Legfontosabb célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a 2014 utáni 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.

A stratégia 2030-ig fogalmazta meg a város jövőképét: „Magas életminőséget, minőségi munkahelyeket biztosító, szolgáltató térségi központ”. Ehhez három átfogó célt, öt tematikus célt és tíz területi (városrészi) célt rendelt hozzá, a megvalósulásukat célzó beavatkozásokat pedig akcióterületi, hálózatos, kulcs- és egyéb projektekbe sorolta.

 

Letölthető dokumentumok