Környezetvédelmi Program 2015-2020

A Környezetvédelmi Program a településökológiai adottságok, a jogszabályi környezet és a helyi közigazgatási gyakorlat, a környezetvédelem helyi társadalmi bázisa, valamint az épített környezet ismertetésével nyújt átfogó képet a környezetvédelem ügyének jelenlegi tatai helyzetéről, majd ezt követően az alábbi hat területen határoz meg intézkedéseket.

Köztisztasági helyzet és hulladékgazdálkodás

Vízbázis- és vízminőség-védelem, szennyvízkezelés

Levegőtisztaság-védelem

Zaj- és rezgés elleni védelem

Energiagazdálkodás

Biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem

Letölthető dokumentumok