Tata Város Gazdasági Programja 2020-2025

Az önkormányzati választásokat követően az újonnan megválasztott képviselő-testületnek hosszú távú fejlesztési elképzeléseit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében megfelelően gazdasági programban kell rögzítenie. Minden gazdasági program vagy fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy esetlegesen az azt meghaladó időszakra szól, tehát a képviselőknek egy legalább 2024-ig szóló programot kellett elfogadniuk.

Ez a program helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A törvény szerint a gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia.

Letölthető dokumentumok