Tata Város Sportkoncepciója 2020-2023

Tata Város Sportkoncepciója kilenc részre tagolva mutatja be a helyi sportélet adottságait, annak különböző területeit (óvodai, iskolai, diáksport, sportiskolai képzés, szabadidősport, versenysport), taglalja a sportlétesítmények folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit, továbbá rögzíti a sport önkormányzati támogatásának alapelveit. A koncepció a fenti szempontokból kiindulva az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg az önkormányzat számára.

A versenysportban megtalálhatók a kiemelten kezelendő sportágak, (pl. kézilabda, asztalitenisz, kajak-kenu, vívás, triatlon) valamint azok, amelyekre valamilyen szinten van igény (pl. jégkorong, darts). Ezeken belül meg kell határoznia az önkormányzatnak, hogy városi érdek alapján melyeket támogat kiemelten és melyeket a pályázati rendszerén keresztül.

Az egyesületekkel és a sportági szövetségekkel közösen ki kell alakítani az egyes sportágak hosszú távú fejlesztési koncepcióját. Konszenzusra kell abban is jutni, hogy az egyes sportágakban, melyek azok a legmagasabb bajnoki osztályok amelyet szakmailag és gazdaságilag a város és a szponzori háttér el bír tartani.

Ahhoz, hogy az egyesületek sportolói létszáma növekedni tudjon a legfontosabb feladat az iskolai sport és a diáksport támogatása. Innen tud kinőni az a sporttal „megfertőződött” gyerek létszám, akikből sportolók lehetnek. Ennek érdekében a Tatai Város Diákönkormányzatával közösen a Gyermekbarát város program keretében diákbajnokságokat kell szervezni főleg azokban a sportágakban amelyek az általános és a középiskolai tantervben szerepelnek.

Az utánpótlás korból kikerülő sportolók számára képességeiknek megfelelően a szabadidősport, a versenysport és az élsport területen kell lehetőséget biztosítani.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek rendszeres (sport)egészségügyi felmérésének és az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztésének biztosításához.

A dokumentum végül 18 célt jelöl meg, melyek megvalósításával elérhető, hogy a városban sokan mozogjanak, a gyerekekkel megszerettessük a sportot és rajtuk keresztül a családokban is igényként jelentkezzen a mozgás, a sport.

Letölthető dokumentumok