Humánszolgáltatási Iroda

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8:00 – 12.00, 13.00 – 16:00

Szerda: 13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

Bálint Anita

irodavezető

I. em. / 119. iroda

Tel.: +36-34-588-662

E-mail: humaniroda@tata.hu

 

Csicsainé Rischl Anna

irodavezető-helyettes

Fsz. / 1. iroda

Tel.: +36-34-588-688

E-mail: humaniroda@tata.hu

 

Vargáné Boda Anikó

irodai adminisztrátor, ügyintéző

Fsz. / 16. iroda

Tel.: +36-34-588-694

E-mail: humaniroda@tata.hu

 

AZ IRODA FELADATAI

Igazgatási feladatok

Az igazgatási ügyintézők ellátják a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat, valamint az anyakönyvi igazgatási feladatokat:

Állattartási ügyek;

Bejelentés, és engedélyköteles ipari tevékenység;

Bejelentés és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység;

Birtokvédelmi ügyek;

Házszám-megállapítás, címkezelési eljárás;

Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartása;

Hagyatéki ügyek;

Hirdetmények, földhirdetmények kezelése;

Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés;

Vásár, piac, bevásárlóközpont működésének engedélyezése;

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése;

Anyakönyvi okiratok kiállítása;

Születés, haláleset anyakönyvezése;

Hazai anyakönyvezés;

Házassági név megváltoztatása;

Születési családi és utónév megváltoztatása;

Házasságkötési szándék bejelentése;

Honosítással, egyszerűsített honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek;

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat;

Családi jogállás rendezése;

Családvédelmi koordinációs ügyek;

Szociális feladatok

A szociális ellátások megállapítása az ügyfél kérelmére, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) rendelete alapján történik. Szociális ellátások igénylésénél szükséges a kérelmező vagyoni helyzetének vizsgálata.

Életkezdési támogatás;

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény;

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása;

Rendkívüli települési támogatás;

Szociális tűzifa;

Vis major támogatás;

Települési támogatás beteg hozzátartozó ápolásához;

Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez;

Települési támogatás lakásfenntartási költségek viseléséhez;

Köztemetés;

Igazolás védendő fogyasztói státusz megállapításához;

Intézményfelügyelet

Az iroda ezen szervezeti egysége látja el az önkormányzat és a kistérség intézményeinek szakmai felügyeletét, ellenőrzését és koordinálását. Az intézmény-felügyeleti csoportnál két referens, valamint egy humánszolgáltatási ügyintéző dolgozik. A referensek a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok ellátásáért felelnek. Az iroda felügyeli az önkormányzati intézményeket, bölcsődét, óvodákat, könyvtárat, múzeumot, a közoktatási gyermekjóléti feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezeteket, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást végző orvosokat, a város egészségügyi alapellátó intézményét a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményt, valamint tartja a kapcsolatot a Szent Borbála Kórház Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetével.

Szintén az iroda felügyeletével működnek a városi szociális alapszolgáltatások, valamint Szociális Alapellátó Intézmény, valamint a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona. A feladatok jelentős része kistérségi feladatellátást és koordinációt igényel. Szintén felügyelete alá tartozik – mint kulturális és közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati cég – a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., valamint az általa ellátott közfeladatok.

Az intézményfelügyelet készíti elő a pályázati alapok kiírását, felügyeli a támogatások felhasználását, intézi az ösztöndíjakat (Öveges, Szorgalmas diák, Sportösztöndíj, Bursa Hungarica), valamint a tanulók közlekedési támogatását, civil és egyéb szervezetek támogatásait.

Az iroda készíti elő a képviselő-testület humánszolgáltatási feladatokat érintő előterjesztéseit és végrehajtja a testületi és a bizottsági döntéseket.

Szociális és tanulmányi ösztöndíjak

Tanulói közlekedési támogatások

Pályázati alapok kezelése

Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat

Szünidei gyermekétkeztetés

Települési értéktár kezelése

Szociális intézményi elhelyezés elutasításával szembeni jogorvoslat

MUNKATÁRSAK

Szociális és igazgatási feladatok

Csicsainé Rischl Anna

irodavezető-helyettes

Fsz. / 1. iroda

Tel.: +36-34-588-688

E-mail: humaniroda@tata.hu

Ügytípusok:

Családvédelmi koordináció ; Hozzátartozók közötti erőszak; Gyámnevezés és gyámságból való kizárás;

 

Zsikai Krisztina

szociális ügyintéző

Fsz. / 2. iroda

Tel.: +36-34-588-638

E-mail: szocialis@tata.hu

Ügytípusok:

Életkezdési támogatás; Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása; Rendkívüli települési támogatás; Szociális tűzifa; Vis major támogatás; Települési támogatás beteg hozzátartozó ápolásához; Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez; Települési támogatás lakásfenntartási költségek viseléséhez; Köztemetés; Igazolás védendő fogyasztói státuszhoz;

 

dr. Hermann Zoltán

igazgatási ügyintéző

Fsz. / 3. iroda

Tel.: +36-34-588-686

E-mail: hermann.zoltan@tata.hu

Ügytípusok:

Hagyatéki ügyek P-Zs; Talált tárgyak ügyintézése; Zenés, táncos rendezvények engedélyezése; Bejelentésköteles ipari tevékenység; Engedélyköteles ipari tevékenység; Birtokvédelmi eljárás; Állattartási ügyek;

 

Vadász Áron

igazgatási ügyintéző

Fsz. / 3. iroda

Tel.: +36-34-588-676

E-mail: vadasz.aron@tata.hu

Ügytípusok:

Földhirdetmények kezelése; Hagyatéki ügyek A-Ő;

 

Bondor Violetta

igazgatási ügyintéző

1./ 113. iroda

Tel.: +36-34-588-617

E-mail: kereskedelem@tata.hu

Ügytípusok:

Hirdetmények; Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység; Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység; Szálláshely nyilvántartásba vétele;

Vásár, piac engedélyezése;

 

Valter Ákos

igazgatási ügyintéző

1./ 113. iroda Címkezelési eljárás

Tel.: +36-34-588-627

E-mail: valter.akos@tata.hu

Ügytípusok:

Házszámmegállapítás;

 

Herczog Alexandra

anyakönyvvezető          

1./ 110. iroda kiállítása

Tel.: +36-34-588-642

E-mail: anyakonyv@tata.hu

Ügytípusok:

Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány; Külföldön történt anyakönyvi esemény; Magyarországon történő anyakönyvezése Házassági név megváltoztatása; Születési családi és utónév megváltoztatása; Otthon születés anyakönyvezése; Haláleset anyakönyvezése; Házasságkötési szándék bejelentése; Honosítással, egyszerűsített honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek; Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat; Családi jogállás rendezése; Gyermek nevének megállapítása; Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése;

 

Intézményfelügyeleti feladatok

Németh Mariann                                          

oktatási és kulturális referens   

Fsz.  / 17. iroda

Tel.: +36-34-588-660

E-mail: intezmenyek@tata.hu

Ügytípusok:

Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat

 

Ősz Tibor                                                      

egészségügyi és szociális referens

Fsz. / 17. iroda

Tel.: +36-34-588-663

E-mail: birtokvedelem@tata.hu

Ügytípusok:

Szünidei gyermekétkeztetés; Szociális intézményi elhelyezés elutasításával szembeni jogorvoslat

 

Izsáki Zsuzsanna 

humánszolgáltatási ügyintéző

Fsz. / 17. iroda

Tel.: +36-34-588-664

E-mail: civil@tata.hu

Ügytípusok:

Civil szervezetekkel való kapcsolattartás; Városi ünnepek, kulturális rendezvények, programok szervezése; Egyéb kulturális feladatok ügyintézése; Szépkorúak, újszülöttek köszöntése; Helytörténet; Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj ügyintézés; Esterházy Miksa “Viator” Sportösztöndíj ügyintézés; Esterházy Művészeti Ösztöndíj ügyintézés; Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj ügyintézés; Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat ügyintézés; Tanulói közlekedési támogatások (autóbuszbérlet); Kulturális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázati ügyintézése; Települési értéktár ügyintézés

Letölthető dokumentumok