Plakátkihelyezés

Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy a Komárom-Esztergom megyei 01.sz. országgyűlési egyéni választókerületben kiket vett induló képviselőjelöltként – akikre a tataiak, tatabányaiak, vértesszőlősiek, bajiak és a szárligetiek április 6-án szavaznak – nyilvántartásba a választási bizottság.

 

Dr. Kórósi Emőke jegyző asszonyt, Tata Város Helyi Választási Irodájának vezetőjét most arról kérdeztük, hogy a kampányeszközök közül plakátot Tatán a jelölő szervezetek hol helyezhetnek el.

 

A választási kampányidőszak február 15-től indult, s április 6-án 19 óráig tart. Kampánytevékenység a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 141. §-a alapján a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölő szervezet vagy a jelölt által történő közvetlen megkeresés, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. Kampányidőszakban a jelöltek, jelölő szervezetek – a következőkben részletezett szabályok szerint – jogosultak plakátot (mely magában foglalja a választási falragaszt, feliratot, vetített képet, emblémát) készíteni engedély és bejelentés nélkül.

 

Általános szabályok:

– Épület falára, kerítésre az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének hozzájárulásával lehet plakátot elhelyezni.

– Önkormányzati, vagy állami tulajdonú ingatlan esetén a vagyonkezelő engedélyével lehet plakátot elhelyezni.

– A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, valamint károkozás nélkül eltávolítható legyen.

– A plakátokat a választás napját követő 30 napon belül kell eltávolítani annak, akinek a plakát kihelyezése érdekében állt, vagy – a 30 napot meghaladóan el nem távolított plakát esetén – az eltávolítás költségeit viselni köteles.

– A választás napján, 2014. április 6-án 0 órától a szavazóhelyiségek megközelítését szolgáló bejárattól (utcai kaputól, ajtótól) számított 150 méteres körzeten belül plakát nem helyezhető el.

– Állami vagy önkormányzati hatóság (pl.: rendőrség, polgármesteri hivatal, járási hivatal, bíróság, stb.) elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot tilos elhelyezni.

A plakát jogellenesnek minősül, amennyiben – villogó, káprázást okozó fényt, vagy futófényt tartalmaz; – villogó, vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított; – fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat tartalmaz; – felülete fényvisszavető anyagból készül; – közúti jelzéseket, azokkal megtéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket tartalmaz.

Tilos plakát elhelyezése – közvilágítási, villany- vagy telefonoszlopon; – az úttesten, a közút felett, az út tartozékán, mely a következőket foglalja magában: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó), a zajárnyékoló fal és töltés, hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlő eszközök és hálózatok; – az út műtárgyán, mely a következőket foglalja magában: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény; a két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy (híd), a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy (áteresz); – a 4 m2 felületet meghaladó plakát, közút lakott területen kívüli szakaszán az úttest tengelyétől mért 50 méteres (főút esetében 100 méteres) távolságon belül.

 

Speciális, helyi szabályok, Tata város területén:

– Díjmentesen használható, az önkormányzat tulajdonában lévő hirdetőfelületek:

1. Deák Ferenc utca – Öveges utca kereszteződése

2. Baji út Tóvároskert vasútállomás

3. Ady Endre út MKB Bank előtt

4. Mindszenty tér

5. Gesztenye fasor – Vasútállomás előtt

6. Akácos út

7. Mókus tér

8. Mária utca

9. Hajdú utca- Keszthelyi utca kereszteződése

10. Kossuth tér virágbolttal szemben

11. Tavasz utca 104.

12. Komáromi út 59.

13. Fazeka utca – Arany János utca kereszteződésében

14. Vértesszőlősi út – Fáklya utca kereszteződése

15. Agostyán városrész, autóbusz-forduló

16. Agostyán városrész, Jókai sor

 

– Fentieken túl, kizárólag a választási plakátok elhelyezése céljából ideiglenesen kialakított hirdetőfelületek

1. Agostyán városrész, buszforduló (1 db)

2. Újhegyi út – Feszty Árpád utca kereszteződése (1 db)

3. Mindszenty tér (1 db)

4. Tavasz utca, vasúti felüljáróhoz vezető gyalogút mellett (1 db)

5. Bacsó Béla út 66., volt Kereskedelmi iskola előtt (1 db)

6. Gesztenye fasor, vasútállomás előtt (1 db)

7. Jázmin utca, volt Jázmin étterem előtt (3 db)

8. Mikovényi utca Berta malom előtt (1 db)

9. Ady Endre út – Somogyi Béla út – Almási út – Május 1. út körforgalom (1 db)

10. Kodály tér (1 db)

11. Ady Endre utca – Baji út – Vértesszőlősi út csomópontja (1 db)

12. Építők parkja, autóbuszmegálló mögött (1 db)

13. Öveges utca ABC előtt (1 db)

14. Baji út – Wass Albert utca kereszteződése (1 db)

15. Sport utca, Barta cukrászdával szemben (1 db)

16. Erzsébet tér – Egység utca kereszteződése (1 db)

17. Agostyáni út – Bacsó Béla út kereszteződése (1 db)

18. Május 1. út – Oroszlányi út kereszteződése (2 db)

19. Május 1. út – Thury György utca kereszteződése (1 db)

20. Május 1. út volt Fáklya ABC mellett (1 db)

21. Fellner Jakab utcai autóbusz-forduló (1 db)

22. Tanoda tér (1 db)

23. Kossuth tér (2 db)

 

– Közterület-használati engedélyhez vagy hatósági szerződéshez és díjfizetéshez kötött plakát-elhelyezési módok közterületen (az engedély iránti kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Iroda Városüzemeltetési és Vagyonhasznosítási Csoportjánál nyújthatja be, 3.000 Forint értékű illetékbélyeggel ellátva, mellyel egyidejűleg településképi bejelentési eljárást is indítania kell: 1. önálló hirdető-berendezés elhelyezése, 2. reklámtábla elhelyezése, 3. mobil reklámtábla elhelyezése, azonban nem helyezhető el: – Ady Endre utcában – Alkotmány utcában – Angolparkban – Bacsó Béla utcában – Bajcsy-Zsilinszky utcában (a körforgalomtól az Országgyűlés térig terjedő szakaszon) – Bartók Béla utcában – Építők parkjában – Kastély téren – Kálvária dombon – Kodály téren – Május 1. út – Ady Endre út – Somogyi Béla út – Almási út csatlakozásában lévő körforgalomban – Kossuth téren – Május 1. úton – Országgyűlés téren – Öreg tó partján – Rákóczi utcában – Tópart sétányon – Váralja utcában 4. zöldfelület igénybevétele esetén.

 

A továbbiakban néhány fontos határidőre ismételten felhívom a választópolgárok figyelmét.

A jelölő szervezetek által a szavazatszámláló bizottságokba delegált tagokat legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél.

Tata Város Helyi Választási Irodája a Tata Kossuth tér 1. szám alatt található.

A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét 2014. március 21-én 16.00 óráig kérheti a Helyi Választási Irodától.

A kérelmét a választópolgár a szavazást megelőző 2. napig, azaz 2014. április 4. 16.00 óráig módosíthatja, törölheti.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, azaz a külhoni magyar választópolgár az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2014. március 22-én 16.00 óráig kérheti a Nemzeti Választási Irodától.

A külhoni választópolgár bármikor kérheti törlését a névjegyzékből. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe történő vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását, törlését 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti a Helyi Választási Irodától.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár az átjelentkezésre irányuló kérelmét legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig nyújthatja be a Helyi Választási Irodához. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkezni a Helyi Választási Irodához. A választópolgár a szavazás napján, azaz 2014. április 6-án 15.00 óráig is benyújthatja mozgóurna iránti kérelmét, de ez esetben a kérelmet ahhoz a Szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani, melynek a szavazóköri névjegyzékén szerepel.

 

A fentiekben ismertetett, határidőkhöz kapcsolódó kérelmek nyomtatványai a www.valasztas.hu, illetve a www.tata.hu weboldalakon, vagy személyesen a Tata Város Helyi Választási Irodáján, a Tata, Kossuth tér 1. szám alatt elérhetők.

 

 

T a t a , 2014. március 14.

 

Dr. K ó r ó s i Emőke

jegyző, HVI vezető