Tájékoztató a kampányidőszakban történő plakát- és hirdetmény-elhelyezés lehetőségeiről

Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek! Tisztelt Választópolgárok! A Tata székhelyű Helyi Választási Iroda vezetőjeként a – Tata város, Dunaalmás község, Dunaszentmiklós község, Neszmély község területén – használható kampányeszközök közül a hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos alábbi tájékoztatót adom ki a választások tisztasága, a jogsértések megelőzése, a közterületek rendjének fenntartása, valamint a környezetünk általános védelme érdekében:

 

A választási kampányidőszak 2014. február 15. napja 0 órától 2014. április 6. napja 19 óráig tart. Kampányidőszakban a jelöltek, jelölő szervezetek – a következőkben részletezett szabályok szerint – jogosultak plakátot (mely magában foglalja a választási falragaszt, feliratot, vetített képet, emblémát) készíteni engedély és bejelentés nélkül.

 

Általános szabályok:

– Épület falára, kerítésre az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének hozzájárulásával lehet plakátot elhelyezni.

– Önkormányzati, vagy állami tulajdonú ingatlan esetén a vagyonkezelő engedélyével lehet plakátot elhelyezni.

– A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, valamint károkozás nélkül eltávolítható legyen.

– A plakátokat a választás napját követő 30 napon belül kell eltávolítani annak, akinek a plakát kihelyezése érdekében állt, vagy – a 30 napot meghaladóan el nem távolított plakát esetén – az eltávolítás költségeit viselni köteles.

– A választás napján, 2014. április 6-án 0 órától a szavazóhelyiségek megközelítését szolgáló bejárattól (utcai kaputól, ajtótól) számított 150 méteres körzeten belül plakát nem helyezhető el.

– Állami vagy önkormányzati hatóság (pl.: rendőrség, polgármesteri hivatal, járási hivatal, bíróság, stb.) elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot tilos elhelyezni.

A plakát jogellenesnek minősül, amennyiben – villogó, káprázást okozó fényt, vagy futófényt tartalmaz; – villogó, vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított; – fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat tartalmaz; – felülete fényvisszavető anyagból készül; – közúti jelzéseket, azokkal megtéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket tartalmaz.

Tilos plakát elhelyezése – közvilágítási, villany- vagy telefonoszlopon; – az úttesten, a közút felett, az út tartozékán, mely a következőket foglalja magában: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó), a zajárnyékoló fal és töltés, hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlő eszközök és hálózatok; – az út műtárgyán, mely a következőket foglalja magában: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény; a két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy (híd), a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy (áteresz); – a 4 m2 felületet meghaladó plakát, közút lakott területen kívüli szakaszán az úttest tengelyétől mért 50 méteres (főút esetében 100 méteres) távolságon belül.

 

Speciális, helyi szabályok, Tata város területén:

– Díjmentesen használható, az önkormányzat tulajdonában lévő hirdetőfelületek:

1. Deák Ferenc utca – Öveges utca kereszteződése

2. Baji út Tóvároskert vasútállomás

3. Ady Endre út MKB Bank előtt

4. Mindszenty tér

5. Gesztenye fasor – Vasútállomás előtt

6. Akácos út

7. Mókus tér

8. Mária utca

9. Hajdú utca- Keszthelyi utca kereszteződése

10. Kossuth tér virágbolttal szemben

11. Tavasz utca 104.

12. Komáromi út 59.

13. Fazeka utca – Arany János utca kereszteződésében

14. Vértesszőlősi út – Fáklya utca kereszteződése

15. Agostyán városrész, autóbusz-forduló

16. Agostyán városrész, Jókai sor

 

– Fentieken túl, kizárólag a választási plakátok elhelyezése céljából ideiglenesen kialakított hirdetőfelületek

1. Agostyán városrész, buszforduló (1 db)

2. Újhegyi út – Feszty Árpád utca kereszteződése (1 db)

3. Mindszenty tér (1 db)

4. Tavasz utca, vasúti felüljáróhoz vezető gyalogút mellett (1 db)

5. Bacsó Béla út 66., volt Kereskedelmi iskola előtt (1 db)

6. Gesztenye fasor, vasútállomás előtt (1 db)

7. Jázmin utca, volt Jázmin étterem előtt (3 db)

8. Mikovényi utca Berta malom előtt (1 db)

9. Ady Endre út – Somogyi Béla út – Almási út – Május 1. út körforgalom (1 db)

10. Kodály tér (1 db) 11. Ady Endre utca – Baji út – Vértesszőlősi út csomópontja (1 db)

12. Építők parkja, autóbuszmegálló mögött (1 db)

13. Öveges utca ABC előtt (1 db)

14. Baji út – Wass Albert utca kereszteződése (1 db)

15. Sport utca, Barta cukrászdával szemben (1 db)

16. Erzsébet tér – Egység utca kereszteződése (1 db)

17. Agostyáni út – Bacsó Béla út kereszteződése (1 db)

18. Május 1. út – Oroszlányi út kereszteződése (2 db)

19. Május 1. út – Thury György utca kereszteződése (1 db)

20. Május 1. út volt Fáklya ABC mellett (1 db)

21. Fellner Jakab utcai autóbusz-forduló (1 db)

22. Tanoda tér (1 db)

23. Kossuth tér (2 db)

 

– Közterület-használati engedélyhez vagy hatósági szerződéshez és díjfizetéshez kötött plakát-elhelyezési módok közterületen (az engedély iránti kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Iroda Városüzemeltetési és Vagyonhasznosítási Csoportjánál nyújthatja be, 3.000 Forint értékű illetékbélyeggel ellátva, mellyel egyidejűleg településképi bejelentési eljárást is indítania kell:

1. önálló hirdető-berendezés elhelyezése,

2. reklámtábla elhelyezése,

3. mobil reklámtábla elhelyezése, azonban nem helyezhető el: – Ady Endre utcában – Alkotmány utcában – Angolparkban – Bacsó Béla utcában – Bajcsy-Zsilinszky utcában (a körforgalomtól az Országgyűlés térig terjedő szakaszon) – Bartók Béla utcában – Építők parkjában – Kastély téren – Kálvária dombon – Kodály téren – Május 1. út – Ady Endre út – Somogyi Béla út – Almási út csatlakozásában lévő körforgalomban – Kossuth téren – Május 1. úton – Országgyűlés téren – Öreg tó partján – Rákóczi utcában – Tópart sétányon – Váralja utcában

4. zöldfelület igénybevétele esetén.

 

A Tata Város Helyi Választási Irodához tartozó községekre vonatkozó különös szabályokról a mellékletben adunk tájékoztatást.

 

Tata, 2014. március 7.

 

Dr. Kórósi Emőke

jegyző

HVI vezető

A Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Neszmély községekre vonatkozó plakát- és hirdetmény-elhelyezési lehetőségekről a mellékletben olvashatnak.

választási plakát tájékoztató kész- honlapra, melléklet-1