Újabb információk az országgyűlési képviselők április 6-i választásának előkészületeiről

Február 15-én kezdődött a választási kampányidőszak, mely a szavazás napján, a szavazás befejezéséig – április 6. 19.oo óra – tart. Kampánytevékenység a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 141. §-a alapján a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölő szervezet vagy a jelölt által történő közvetlen megkeresés, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. Ezen kampányeszközök tartalmát, s alkalmazásuk módját részletesen szabályozza a már fent említett törvény.

 

A Nemzeti Választási Iroda február 7 – 17. közötti időszakban eljuttatta a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére az értesítőt.

A teljesség igénye nélkül néhány gondolat az értesítőn olvasható információkról. Ezen értesítő a választópolgár személyes adatain kívül tartalmazza, hogy április 6-án a lakcíme szerint melyik szavazókörben adhatja le szavazatát. Ezt alaposan tanulmányozza át mindenki, hiszen Tatán változtak a szavazókörök területi beosztásai.

Korábban voltak a városban olyan szavazóhelyiségek, melyeknek helyet adó épületek a legutóbbi választás óta értékesítésre kerültek, így ezen területen élők – elsősorban a felső tatai városrész érintett – most máshol adhatják le voksaikat.

Az értesítőből továbbá részletes információt kaphatunk arra vonatkozóan is, hogy mi a teendő, ha a szavazás napján nem tartózkodunk a lakcímünk szerinti szavazókörben, vagy éppen Magyarországon van a lakcímünk, de külföldön tartózkodunk, vagy mozgásunkban történt gátoltság miatt nem tudunk elmenni a szavazóhelyiségbe. Az értesítő tartalmazza továbbá azon okmányok felsorolását is, melyek bemutatásával a szavazatszámláló bizottság előtt azonosítani tudjuk magunkat. Javasolom, hogy ezen értesítőt vigyük magunkkal a választás napján, hiszen ezzel meggyorsítjuk, illetve megkönnyítjük a szavazatszámláló bizottságok munkáját. Még egy fontos információ: aki február 17-ig nem kapta meg az értesítőt, az a választópolgár keresse fel a lakóhelye szerinti választási irodát.

 

Tatán a helyi választási iroda a Kossuth tér 1. szám alatt működik. Jelentős változás a korábbi választási rendszerhez képest, hogy a szavazás egy fordulós.

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot megkapta.

Az egyéni választókerületben képviselőjelölt:

 párt jelöltjeként, vagy

 független jelöltként indulhat.

 

Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. Egy személy azonban csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. A jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges, melyet február 17. és március 3. napja közötti időszakban az országgyűlési egyéni választókerület székhely választási irodája által hitelesített ajánlóíven lehet megtenni.

A jogszabályi feltételek teljesülése esetén az egyéni választókerületi képviselő-jelöltek az országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága veszi nyilvántartásba. Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhatnak. Magyarországon lakóhellyel rendelkező, a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő személyek egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, annak hiányában egy pártlistára szavazhatnak.

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, de választójogosultsággal rendelkező személyek csak egy pártlistára szavazhatnak.

Az országgyűlési képviselők választásának előkészítése mellett, a választási iroda már foglalkozik az őszi, várhatóan októberben megtartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának előkészítésével is. Február 15-ig kellett megállapítani Tata lakosság számának ismeretében, hogy az önkormányzati választásokon 8 képviselő egyéni választókerületből, míg 3 fő kompenzációs listáról jut mandátumhoz. Egy – egy választókerület területi lehatároltságát majd 2014. március 31. napjáig kell megállapítani.

 

 

Dr. K ó r ó s i Emőke

jegyző, HVI vezető