Általános tudnivalók a 2022. július 31-i helyi népszavazásról I.

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 6/2022. (VI.2.) határozatával 2022. július 31. napjára tűzte ki a helyi népszavazást az alábbi három kérdésben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne           épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és          helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”

A Helyi Választási Bizottság a határozat mellékletében megállapította a népszavazási eljárás határnapjait. A határozat és melléklete megtekinthető a www.tata.hu oldalon a következő linken:  6_2022_vi_2_hvb_hatarozat 

Tájékoztatás a névjegyzékbe vételről

Az Alaptörvény XXIII. cikk (5) és (7) bekezdése, valamint A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a tatai népszavazáson szavazni jogosult választópolgárok kizárólag Tatán adhatják le szavazatukat.

A helyi népszavazáson a településen lakóhellyel vagy – ha legkésőbb a népszavazás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2022. május 3. napjáig tartózkodási helyet létesített – bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár jogosult részt venni.

Átjelentkezéssel kizárólag az a választópolgár élhet, akinek Tatán (Agostyánban) van a lakóhelye és a népszavazás kitűzéséig bejelentett tartózkodási helye is.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 1-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzéktörtént felvételéről 2022. július 11. napjáig.

Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti – a személyazonossága igazolását követően – az értesítő pótlását.

Azt a választópolgárt, aki 2022. július 1-ét követően kerül a névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda értesíti.

Az értesítőben szerepel a szavazókör címe, ahol a választópolgár a szavazatát leadhatja.

A szavazás napja: 2022. július 31. (vasárnap). A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

A tatai választópolgárok a korábbi 24 helyett 19 szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal. A módosítással a szavazókörökben a választópolgárok létszáma arányosabbá vált. A több szavazókörnek helyet adó intézményekben került sor az egyes kisebb létszámú szavazókörök összevonására (Kőkúti Általános Iskola, Vaszary János Általános Iskola, Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Magyary Zoltán Művelődési Központ). A Tatai Kertvárosi Óvodában működő szavazókör a szomszédos ingatlanon található Szociális Alapellátó Intézményben kialakított szavazókörökkel került összevonásra. Az azonos, vagy szomszédos ingatlanon lévő szavazóköröket érintő módosítások nem jelentenek változást a választópolgárok számára a szavazókörök megközelítése szempontjából.

A szavazókörök felsorolása az alábbi:

 

001. számú szavazókör       

Címe: Tata, Bercsényi utca 7.

Tatabányai Szakképzési Centrum

Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 

002. számú szavazókör       

Címe: Tata, Fazekas utca 47. 

Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola

(Fazekas utcai iskola régi épülete)

 

003. számú szavazókör       

Címe: Tata, Fazekas utca 47. 

Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola

(Fazekas utcai iskola régi épülete)

 

004. számú szavazókör       

Címe: Tata, Kőkút köz 2.

Kőkúti Általános Iskola

 

005. számú szavazókör

Címe: Tata, Kőkút köz 2.

Kőkúti Általános Iskola

 

006. számú szavazókör

Címe: Tata, Új út 19.

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Szakképző Iskola és Kollégium

 

007. számú szavazókör

Címe: Tata, Új út 19.

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Szakképző Iskola és Kollégium

 

008. számú szavazókör

Címe: Tata, Váralja utca 4.

Magyary Zoltán Művelődési Központ

 

09. számú szavazókör

Címe: Tata, Új út 14/A. 

Tatai Kincseskert Óvoda

 

010. számú szavazókör

Címe: Tata, Deák Ferenc utca 5.

Szociális Alapellátó Intézmény

 

011. számú szavazókör

Címe: Tata, Deák Ferenc utca 5.

Szociális Alapellátó Intézmény

 

012. számú szavazókör

Címe: Tata, Országgyűlés tér 4.

Vaszary János Általános Iskola

 

013. számú szavazókör

Címe: Tata, Országgyűlés tér 4.

Vaszary János Általános Iskola

 

014. számú szavazókör

Címe: Tata, Bacsó Béla utca 66/1.

Juniorka Alapítványi Óvoda

 

015. számú szavazókör

Címe: Tata, Jázmin utca 23. 

Vaszary János Általános Iskola

Jázmin utcai Tagintézménye

 

016. számú szavazókör

Címe: Tata, Jázmin utca 23. 

Vaszary János Általános Iskola

Jázmin utcai Tagintézménye

 

017. számú szavazókör

Címe: Tata, Szélkút utca 1-3.

Szélkút utcai Közösségi Ház

 

018. számú szavazókör

Címe: Tata, Szomódi út 4. 

GÜNTNER-TATA  Hűtőtechnika Kft. székháza

 

019. számú szavazókör       

Címe: Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 31.

Könyvtár és Faluház

 

A szavazókörök teljes listája az egy szavazókörhöz tartozó utcák felsorolásával megtekinthető a www.tata.hu oldalon, vagy letölthető a következő linkről:  szavazokorok_a_helyi_nepszavazason

Az értesítő tartalmazza a szavazóhelyiség címét. Az értesítő bemutatása nem, de a személyazonosság igazolása szükséges a szavazóhelyiségben a szavazáskor.

Amennyiben bármely a választást érintő kérdés merül fel, Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hétfőtől – péntekig munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-637, 34/588-616, 34/588-693-as telefonszámokon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget.

A választásról további információk a www.tata.hu honlap Választás aloldalán, a helyi_nepszavazas linken találhatók.

 

Dr. Horváth József

jegyző,

HVI vezető