Tájékoztatás a 2022. július 31-i helyi népszavazáson a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas dokumentumokról

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 6/2022. (VI.2.) határozatával 2022. július 31. napjára tűzte ki a helyi népszavazást az alábbi három kérdésben:

 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”

Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, amely szerint mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó. Minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Az Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választók legyenek.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak – a szavazást megelőzően – igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár kizárólag érvényes dokumentumokkal szavazhat.

A pandémiás veszélyhelyzet időszaka alatt lejárt személyazonosító okmányok érvényességét a 2021. évi CXXX. törvény 12. § (1a) bekezdése 2022. június 30. napjában határozta meg. A választópolgárok a lejárt személyi okmányaik cseréjét a kormányablakokban intézhetik.

Tatai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (Tata, Ady E. u. 24.) az alábbiak szerint tart nyitva:

 

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 7:00-15:00

Szerda 8:00-18:00

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-12:00

 

2022. június hónapban a Kormányablakok rendkívüli nyitvatartással segítik a lejárt okmányok cseréjét, így a Tatai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2022. június 25-én (szombat) és június 26-án (vasárnap) 8.00-14.00 óra között is fogadja az ügyfeleket kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréje ügyében.

A helyi népszavazáson a személyazonosság igazolására az alábbi dokumentumok alkalmasak:

– magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány,

– magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel ellátott)

– magyar hatóság által külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány

– magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi igazolvány,

– más uniós tagállam által kiállított személyi igazolvány (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)

– magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,

– magyar hatóság által kiállított útlevél,

– magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél,

– más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)

– fogvatartott választópolgár esetén a fogvatartotti nyilvántartó lap.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok a következők:

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

– lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény.

– régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok a következők:

– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala).

– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről.

Felhívom a figyelmet, hogy a szavazatszámláló bizottság visszautasítja és a visszautasítottak jegyzékére felveszi azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni.

Amennyiben bármely a választást érintő kérdés merül fel, Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hétfőtől – péntekig munkaidőben személyesen, vagy az 34/588-663, 34/588-637, 34/588-616, 34/588-693-as telefonszámokon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget.

A választásról további információk a www.tata.hu honlap Választás aloldalán, a helyi_nepszavazas linken találhatók.

 

 

Dr. Horváth József

jegyző,

HVI vezető