Tájékoztatás a 2022. július 31-i helyi népszavazáson benyújtható kérelmekről

Tata Város Helyi Választási Bizottsága 6/2022. (VI.2.) határozatával 2022. július 31. napjára tűzte ki a helyi népszavazást az alábbi három kérdésben:

  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”
  • „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”

Az Alaptörvény XXIII. cikk (5) és (7) bekezdése, valamint A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a tatai népszavazáson szavazni jogosult választópolgárok kizárólag Tatán adhatják le szavazatukat.

A helyi népszavazáson a településen lakóhellyel vagy – ha legkésőbb a népszavazás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2022. május 3. napjáig tartózkodási helyet létesített – bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár jogosult részt venni.

A választópolgár a helyi népszavazáson jogosult az alábbi kérelmek benyújtására.

I. Mozgóurna igény

Ha a szavazás napján a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, a szavazást megelőzően mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodától vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét

a) a helyi választási irodához

– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. július 27. napja 16.00 óráig,

– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022. július 29. napján 16.00 óráig, vagy ezt követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2022. július 31. napján 12.00 óráig kell benyújtani.

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2022. július 31. napján, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

A helyi választási iroda a 2022. július 29. 16.00 óráig beérkezett mozgóurna iránti kérelmet 2022. július 29-én bírálja el.

Ha a választópolgár a 2022. július 29-én 16.00 óráig a mozgóurna iránti kérelmét visszavonja, a helyi választási iroda törli a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre. Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen, ha az a szavazókör területén található.

Felhívom a figyelmet, hogy aki mozgóurnát kért és kérelmét nem vonta vissza, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával tud szavazni a kérelmében megjelölt címen!

A mozgóurna iránti kérelmet a csatolt nyomtatványon nyújthatja be a választópolgár.

II. Átjelentkezési kérelem

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a tatai lakóhelyű választópolgár nyújthat be, aki a népszavazás kitűzését megelőző harmincadik napon (azaz 2022. május 3-án) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.  Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a népszavazás kitűzését követően, legkésőbb 2022. július 27. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A választópolgár visszavonhatja átjelentkezési kérelmét:

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. július 27. napján 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. július 29. napján 16.00 óráig.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2022. július 29. napján 16.00 óráig tartózkodási helyét megszünteti. (Ve. 307/B. §)

Az átjelentkezési kérelmet a csatolt nyomtatványon nyújthatja be a választópolgár.

III. Akadálymentesség

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 27-én 16.00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

IV. Braille-írással szavazás

A választópolgár 2022. július 22-én 16.00 óráig a szavazólap kitöltéséhez Braille-írással ellátott szavazósablont igényelhet.

Az akadálymentes szavazóhelyiségbe történő áthelyezést, illetve a Braille-írással ellátott szavazósablon igénylését ugyanazon nyomtatványon kérheti a választópolgár.

A kérelmek benyújthatók elektronikusan is a Nemzeti Választási Iroda honlapján keresztül, link: https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

Amennyiben a kérelmek benyújtásával kapcsolatban kérdése merül fel, Tata Város Helyi Választási Iroda (2890 Tata, Kossuth tér 1.) munkatársai hétfőtől péntekig munkaidőben személyesen, vagy a 34/588-663, 34/588-637, 34/588-616 telefonszámokon, illetve a jegyzoititkarsag@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget.

A választásról további információk a www.tata.hu honlap Választás aloldalán, a helyi_nepszavazas linken találhatók.

 

Dr. Horváth József
jegyző
HVI vezető

Letölthető dokumentumok