Városi hulladékudvar létesítéséről is döntöttek a képviselők

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 29-én tartotta soros ülését a Városházán. A képviselők 27 témát tárgyaltak a hónap utolsó szerdáján.

Az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta: – Több szempontból is különleges volt a mai találkozónk. Egyrészt, mert június 9-én lesznek az önkormányzati választások, azonban a júniusi ülésen is ugyanez a testület fog itt ülni a Városházán, az új képviselők ugyanis október 1-én veszik majd át a mandátumukat.  A másik rendkívülisége ennek az ülésnek egy külön előterjesztéshez kapcsolódik, ugyanis Árva László, egy valamikori tatai család utolsó élő tagja még életében az önkormányzatra hagyta újbudai ingatlanát. Ez egy több, mint 300 négyzetméteres ház, a család egykori otthona, melyet Árva László halálát követően az önkormányzatunk egy tegnapi közjegyzői döntés alapján hivatalosan megörökölt. Erről tájékoztattam ma a képviselő-testületet, és jó szívvel fogadjuk el ezt az örökséget, amely terveink szerint olyan tatai fiatalok lakhatását segíti majd, akik a fővárosban felsőoktatásban tanulnak.

Michl József sajtótájékoztatóján napirend előtti felszólalásáról is beszélt. A városvezető úgy fogalmazott: – A napokban felszólítást kaptam arra nézve, hogy jelentsem ki, Tata tárgyal-e bármilyen módon egy bizonyos akkumulátorgyár itteni megépítéséről. A téma felvetője Kvittung Dániel, az egyik jelölőszervezet vezetője volt, aki azt a gyanúsítást fogalmazta meg, hogy Tatán akkumulátorgyár fog épülni. Biztosíthatom a tataiakat, hogy a mi városunkban semmilyen akkumulátorgyár nem fog települni, egészen biztos, hogy nem tárgyalunk ilyen cégekkel. Viszont az a jó hírem, hogy nagyon jó esélye van egy egészen más, alapvető élelmiszereket gyártó cég tatai letelepedésének, ezzel kapcsolatban már előrehaladott tárgyalásokat folytatunk. Ez a gyár körülbelül 200 embernek fog munkát adni, és első lépésben 50 millió eurós értékben végez beruházást, tehát riogatás helyett egy új, komoly befektető érkezik az ipari parkunkba.

A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdték május 29-én, a 2023-as költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáról, valamint az idei költségvetésről illetve a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletek módosításáról. A Városházán több beszámoló kapcsolódott a közbiztonság témájához. A képviselők tájékoztatást kaptak a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről, városunk közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az önkormányzat által telepíttetett, s a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett térfigyelő kamerarendszerről is. Michl József a témával kapcsolatosan kiemelte: – Ezek a beszámolók rendkívül fontosak, hiszen látjuk belőlük, hogy mi minden történt egy éven át, és nagyon jó érzés tudni, hogy biztonságban vagyunk, köszönjük a tűzoltóknak és a rendőreinknek egyaránt. A tatabányai tűzoltóság az, amely ellátja a feladatokat Tatán, megerősítve két önkéntes tűzoltó csapattal, a kocsiakkal és az agostyániakkal, hálás köszönetünk nekik is a szolgálatért.

Gazdasági társaságokhoz kötődően a képviselők egyeztettek a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. tavalyi üzleti jelentéséről és pénzügyi beszámolójáról, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. és a Tatai Öreg-tó Kft. éves beszámolóiról. Vagyongazdálkodási témák is szerepeltek a májusi ülésen, köztük a tatai hulladékudvar kialakításáról, egy szolgáltatási szerződésről a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, illetve a Kálvária kápolnával kapcsolatosan. Michl József tájékoztatott arról, hogy hulladékudvar létesül városunkban. Tata korábban már elnyert egy pályázatot hulladékudvar kialakítására, el is kezdődött akkor a tervezés, de jött a gazdasági válság, aminek következtében a pályázatot az állam visszavonta. Most viszont, az állami hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó MOHU MOL Zrt.-vel folytatott sikeres tárgyalások eredményeképpen az előzőleg tervezettnél lényegesen korszerűbb hulladékudvar fog megépülni ami – a háztartásin kívül – bármilyen hulladékot fogadni tud majd az ipari park területén, a használt bútortól kezdve a műszaki eszközökig. Emellett a MOHU-val együttműködésben új helyszíneket jelöltek ki, ahová kihelyezhetik a textil hulladék gyűjtésére alkalmas konténereket. A TESCO áruház mellett a város központjában a piacnál, Kertvárosban a Szociális Alapellátó Intézmény területén, valamint a vasútállomás közelében a Jázmin és Bacsó Béla utcák találkozásánál fognak kihelyezni gyűjtőkonténereket. Az előkészületek már zajlanak, s a szolgáltatási szerződés aláírását követően elindulhat a konténerek kihelyezése és a szolgáltatás beindítása.

Tovább szépül a Kálvária-domb, ami szintén témája volt a képviselők májusi ülésének. A Kálvária-dombon található barokk stílusú Kálvária-kápolna az önkormányzat tulajdona. A Fellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány korábban feladatául tűzte ki a kápolna teljes felújítását. Ennek nyomán megújult az épület külső homlokzata, megtörtént a tetőcsere és a falak víz-szigetelése, majd ezt követően nemesvakolatot és festést kapott. Az alapítvány további tervei között szerepelt a kápolna belső terének felújítása is, de a szükséges pénzügyi források hiánya miatt erre nem került sor. A Komáromi Esperesi Kerülethez tartozó, Tata (Szent Kereszt felmagasztalása) Plébánia képviseletében Havassy Bálint László plébános kéréssel fordult az önkormányzathoz, miszerint: „a plébánia szeretné a Kálvária-kápolnát ismét eredeti funkciójának megfelelően, az imádság helyeként bekapcsolni városunk és a térség spirituális vérkeringésébe”. A plébánia vállalná a kápolna további felújítását, s a belső tér megújulását követően szeretnék a helyszínt időszakosan megnyitni a látogatók részére. A plébánia ezért a Kálvária-kápolna egyházi használatba vételéhez kérte és kapta meg az önkormányzat hozzájárulását.

Humánszolgáltatási témában a képviselők tájékoztatást kaptak az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról és a Tatai Járási Hivatal 2023-ban végzett gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységéről. A beszámolók sorában májusban szerepeltek a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról, valamint az önkormányzat pályázatairól szóló havi rendszerességű tájékoztatók is, majd a képviselői kérdések következtek. Ezek sorában Boglári Zoltán képviselő tett javaslatot, mellyel kapcsolatban Michl József elmondta: – Boglári Zoltán felvetése kapcsolódik a mostani választási kampányhoz, melynek során többen felvetették azt, hogy szerintük az Öreg-tó partjára korábban tervezett szálloda ügye folytatódni fog, nos abban szerettük volna megerősíteni a tataiakat, hogy nem kell aggódniuk, mert semmi nem történt és nem is fog ebben az ügyben. Természetesen továbbra is érvényben van az a határozatunk, mely kimondja, hogy az érintett területen az istállónál nem tud épülni egy nagy méretű szálloda, a képviselő-testület 2022 februárjában döntést hozott arról, hogy nem változtat az ezen telekre vonatkozó előírásain. Boglári Zoltán felvetésére a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a következő határozati javaslatot: „A tatai Esterházy-család épített öröksége megőrzésének és megújításának folytatása érdekében a képviselő-testület kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy az 1841-es helyrajzi számú ingatlan, azaz az egykori Esterházy-lóistálló, az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert, hogy megkereséssel forduljon az ingatlan tulajdonosához, amelyben jelzi az önkormányzat előző pontban szereplő szándékát.”  Michl József hozzátette: – Ennek megfelelően a napokban levelet fogok írni a tulajdonos cég vezetésének és tájékoztatni fogom a döntésünkről, kérve, hogy adjanak választ. Azt gondolom két év elég hosszú idő volt arra, hogy végig gondolják, mit kezdjenek ezzel az ingatlannal, ha már a tervezett szállodájukat nem építhetik fel rá. Mi ezért keressük most a megoldást arra, hogyan is kerülhet ez a telek a jövőben az önkormányzat tulajdonába.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkáját egy zárt ülés keretében tárgyalt előterjesztéssel zárta Az Év Közszolgálati Dolgozója Díj idei adományozásáról.