Zágon Józsefre emlékeztek Agostyánban

Zágon (Zantleitner) József kanonokra emlékeztek november 4-én Agostyánban, a faluházban. A „Helyi identitás és kohézió erősítése” projekt keretében elkészült tablók elhelyezésének ünnepségén részt vett Ruppert József piarista tanár, aki a Szent István Alapítvány élén Rómában Zágon József utódaként is dolgozott.

Zágon József 1909-ben született Agostyánban, középiskolai tanulmányait a tatai piaristáknál kezdte, majd Bécsben folytatta. Ott szentelték pappá és ott végezte egyetemi tanulmányait is. Az azóta boldoggá avatott Apor Vilmos győri püspök 1943-ban irodaigazgatónak maga mellé rendelte, 1946-ban győri kanonok lett, s ebben a tisztségében küzdött az egyházért a vallásüldözés időszakában. 1949-ben megtudta, hogy a Mindszenty kardinális letartóztatása után készülő per vádlottlistáján az ő neve is szerepel, így betegszabadságot kért, s elhagyta az országot, ám a vízum megszerzéséig is széleskörű tevékenységet folytatott, igyekezve egységet teremteni az emigráns lelkészi karban. A Szentszék kinevezte a külföldi katolikus magyarok vizitátorává. Munkája hivatalosan Rómához kötődött, de ő szívesen vonult vissza Muttersba, egy kis tiroli faluba. Kinevezték a Pápai Magyar Intézet régensévé, neki köszönhetően maradt életben a Római Intézet. Érlelődött benne a szándék egy önálló ház alapítására, ezért telket vásárolt, és Fáy Erzsébet anyagi támogatásával megépítette a római Szent István Házat. Zágon József utolsó éveiben számos betegségen átesett, de nyugalomba vonulása után is tele volt tervekkel. 1975. augusztus 12-én hunyt el, kívánsága szerint az ausztriai muttersi templom oldalában temették el.

Ruppert József az agostyáni eseményen elmondta: – Minden közösségnek végtelenül fontos, hogy emlékezzen az ősökre, a régiekre. Zágon József esetében egy nagy egyéniségre emlékezünk, és biztos vagyok benne, hogy ha jól megismerjük az életét és a munkásságát, akkor így utólag is sok ötletet nyerhetünk tőle a jövőre nézve. Ő jó példája volt annak, hogy a lelkipásztor feladata lelkesíteni a közösség tagjait, és biztatni őket egy hasznos életre.

2009 augusztus vége óta Zágon József emlékét szülőfalujában Agostyánban, a templom falán elhelyezett, Pápai Lajos győri püspök által megáldott emléktábla őrzi. Zágon József irathagyatéka a Szent István Alapítvány levéltárában található, az alapítvány létrehozója és első elnöke ő maga volt.