Közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Tisztelt Tataiak!

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. március 27-i ülésén tárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet a lakosság hétköznapjait, a közösségi együttélés alapvető szabályait közvetlenül érinti. Két területen kíván szabályokat bevezetni, egyrészt a magántulajdonú ingatlanok előtti közterületek tisztán és rendben tartása, másrészt a zavaró zajkeltésekkel kapcsolatban.

A bizottsági és a testületi tárgyalások során számos észrevétel és vélemény hangzott el, amelyek alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendelet-tervezetet két ütemben tárgyalja. A március 27-i előterjesztést első olvasatnak tekinti.

A testületi és bizottsági ülésen elhangzott javaslatok beépítésre kerültek a tervezetbe, amelyet az előterjesztéssel együtt a felhíváshoz mellékelünk. Kérjük, amennyiben véleményük vagy javaslatuk van a tervezethez, azt küldjék meg a részünkre a jegyzoititkarsag@tata.hu
e-mail címre 2024. április 15-ig.

Mellékletek:

 

Közreműködésüket előre is köszönjük!

Tata, 2024. április 2.

Tisztelettel:
Dr. Horváth József
jegyző