Energiagazdálkodás

Élhető és tudatos energiagazdálkodás

A települési önkormányzatok kulcsszerepet töltenek be a klímaváltozás csökkentésében. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint fele a városokban és a városok által keletkezik, valamint a népesség 80 %-a városokban él és dolgozik, és az energia 80 %-át ott használják fel.

A polgárokhoz legközelebb álló helyi önkormányzatok vannak ideális helyzetben ahhoz, hogy megértsék aggodalmaikat. Emellett átfogó módon foglalkozhatnak a kihívásokkal, lehetővé téve a közérdek és a magánérdek összehangolását és a fenntartható energia beillesztését a mindenre kiterjedő helyi célok közé, legyen az az alternatív energia kifejlesztése, hatékonyabb energiafelhasználás vagy magatartásbeli változások.

Polgármesterek Szövetsége

A települési önkormányzatoknak ezért vezető szerepet kell vállalniuk a fenntartható energiapolitikák végrehajtásában; el kell ismerni és támogatni kell az erőfeszítéseiket.

A Polgármesterek Szövetsége az Európai Bizottság ambiciózus kezdeményezése, melynek keretében Európa úttörő városai vezető szerepet tölthetnek be a klímaváltozás mérséklésében az intelligens fenntartható energiapolitikák végrehajtásával, amellyel helyben stabil munkahelyeket hozhatnak létre, javíthatják a polgárok életminőségét és foglalkozhatnak lényeges szociális kérdésekkel.

Az aláírók hivatalos kötelezettségvállalásai konkrét intézkedésekben és projektekben öltenek testet. Az aláíró városok vállalják, hogy akcióikról beszámolókat készítenek és tudomásul veszik, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a cselekvési terveik végrehajtását. Azt is elfogadták, hogy vállalásaik nem teljesítése esetén szövetségbeli tagságuk megszűnik.

A városok vállalják, hogy e feladatok végrehajtásához elegendő emberi erőforrást biztosítanak, földrajzi területükön mobilizálják a társadalmat, hogy vegyenek részt az intézkedési terv végrehajtásában, beleértve a helyi energianapok megszervezését és a kapcsolatépítést más városokkal. Városunk 2009-ben csatlakozott a szövetséghez.

Klímabarát Települések Szövetsége

Tata tagja Magyarország egyetlen tematikus céllal szerveződött önkormányzati szövetségnek, a Klímabarát Települések Szövetségnek.

A mára több, mint 60 önkormányzati taggal rendelkező szövetség néhány lelkes polgármester és szakértő összefogásával azért jött létre, hogy a szakmai tapasztalatok megosztásával megkönnyítse, segítse helyi, települési szinten az elkerülhetetlen változáshoz történő alkalmazkodást és a kihívásokra történő felkészülést.

A Klímabarát Települések Szövetségének tagjai között találunk párszáz fős falvakat, kistelepüléseket, fővárosi kerületeket és megyei jogú városokat is az ország minden részéről, tágabban pedig a Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről.

Klímastratégia

A klímaváltozás egyike azoknak a 21. századi, egész bolygónkra kiterjedő kihívásoknak, amelyek a nemzetek, kormányok, és minden közösség összefogását igényli és sürgeti. A klímaváltozás elválaszthatatlanul egybekapcsolódik számos más globális problémával, ökológiai kérdéssel, elég ha a környezetszennyezésre, a természetes élőhelyek pusztítására vagy a világjárványokra gondolunk.

Tata városa régóta kifejezte elkötelezettségét a környezetvédelem, a klímavédelem ügye iránt, mind az egyik első hazai klímastratégia megalkotásával, mind számos, a klímapolitikát támogató projekt megvalósításával, nemzetközi és hazai klímapolitikai szövetségbeli tagsággal.

E stratégiában a város újfent elemzi saját hozzájárulását a klímaváltozáshoz, azonosítja a klímaváltozás legfontosabb helyi problémaköreit, az egyes ágazatok, társadalmi csoportok sérülékenységét, és kijelöli azokat a középtávú célokat és a hozzájuk tartozó intézkedéseket, amelyek révén sikeresen mérsékelheti üvegházhatású gáz kibocsátásait és erősítheti alkalmazkodóképességét.

A település klímastratégiája a célrendszer és az intézkedések tekintetében a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát és a Komárom-Esztergom megyei klímastratégiát tekinti mintaképnek, továbbá a település stratégiai és fejlesztési dokumentumaira épít.

A legfrissebb stratégiát a Képviselő-testület 2021. decemberi ülésén fogadta el. A dokumentációban vállaltak megvalósulásával Tata 2030-ra elérheti a kitűzött célját, amellyel 2019-hez képest 27 %-kal csökkentheti az üvegházhatású gáz kibocsátását az energiafelhasználás, az ipari kibocsátók, a közlekedés, valamint az erdők és zöldterületek telepítése terén tett lépésekkel.

Tata város klímastratégiája megtalálható a Stratégiai dokumentumok sorában.

Távhőszolgáltatás

A tatai fűtőmű már 1986 óta látja el zöld energiával, távhővel és használati melegvízzel Tata város lakosságát. A két 4 MW teljesítményű földgáztüzelésű és egy 5 MW teljesítményű biomassza tüzelésű kazán 1800 lakás és 10 közintézmény számára biztosítja a nagyrészt megújuló erőforrásokból termelt hőenergiát.

Az önkormányzat 2012-ben koncesszióba (tartós bérletbe) adta a távhőszolgáltatást, ezáltal a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket is, hogy a városi távhőszolgáltatás még nagyobb szakértelemben egy tőkeerős cég ellenőrzésében legyen.

A nyertes koncesszor, a Veolia Energia Magyarország Zrt. a Tata Energia Kft-n keresztül gyakorolja a koncessziós jogokat. Azóta, az önkormányzat jóváhagyásával számos fejlesztés ment végbe a szolgáltatásban, ezzel is növelve az ellátásbiztonságot.

2018-ban a Veolia tatai egysége a biomassza tüzelés révén Távhő Ökocímkével is gazdagodott, fokozottan hatékony és hatékony szolgáltatási minősítést elérve, ezzel is hozzájárulva a város környezetvédelmi mutatóinak javulásához.

Közvilágítás

2015 decemberében zárult le Tata közvilágítás-korszerűsítési programjának 1. üteme a LED-es lámpatestek felszerelésével, melynek során a városban lévő 3320 lámpatestnek több mint a fele újulhatott meg.