1. melléklet 18/2002. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az 1. mellékletet az alábbi tervlapok alkotják

A B
1. Tervlap jele Tervlap címe
2. SZ-1/B-1 Külterületi szabályozási terv
3. SZ-1/B-2 Külterületi szabályozási terv – védőtávolságok
4. SZ-2/B Szabályozási terv – belterület (hatályos 2017. február 27-től)
5. SZ-2/B-MK Szabályozási terv – Altgebirg – Neugebirg (Szőlőhegy)
6. SZ-1/B-1/m1 Baji hegyi dűlő
7. SZ-1/B-1/m2 Baji határra dűlő
8. Agostyán, Emlékerdő szabályozási terve 2014