Hirdetmény – Településkép védelméről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Településkép védelméről szóló 29/2018. (XII.20) önkormányzati rendeletének, (továbbikaban: TKR) felsőbb jogszabály változása miatti módosítását két témakörben tervezzük:

  • A módosítás egyrészről a településképi véleményezési eljárást érinti.:
    A jelenlegi rendelet 41., 42., 44. §-a az azóta hatályát vesztett 314/2012 (XI.8.) Korm. Rendeletre hivatkozik. A módosítást követően ezek a hivatkozások a jelenleg is hatályban lévő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021(VII.15.) Kormány rendeletre cserélődik.
  • Módosul másrészről a TKR 6.,7.,8., melléklete az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

A módosító rendelet tervezet itt érhető el.

Amennyiben észrevételt kíván megfogalmazni a módosítással kapcsolatban azt Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése, módosítása során történő helyi partnerségi egyeztetés rendjéről szóló 11/2023 (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján 2023. június 19-ig teheti meg. Észrevételét a települesterv@tata.hu e-mail címre, vagy a 2890 Tata, Kossuth tér 1. címre, a Polgármesternek címezve várjuk.

Tata Város Önkormányzata

Letölthető dokumentumok