Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Fenntartó:

Képességfejlesztés 1990-98 alapítvány

Alapítvány adószáma:

19149543-1-11

Cím:

2890 Tata, Bartók Béla u. 1/a

Telefon:

+36-34-383-682

Fax:

+36-34-587-232

E-mail:

info@talentum.hu

Mottó:
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
(Weöres Sándor)

A Talentum Iskola 16-24 fő közötti osztálylétszámokkal, kiscsoportos foglalkozásaival ideálisan tudja megvalósítani az egyéni és csoportos tanulást.

Meleg, elfogadó és teljesítményre ösztönző légkörben, fegyelmezett munkával, szülő -tanuló -pedagógus együtt munkálkodásával fejleszti a tanulókat az 1-13. évfolyamon. Kiemelten kezeljük a szociális kompetenciák fejlesztését (együttműködés, konfliktuskezelés) A nyelvi kompetenciákat és az európai identitás fejlesztését szolgálja a két tanítási nyelvű képzés, fölkészítés nyelvvizsgára, emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a történelem tantárgy keretében az Európai Unióról szóló ismeretek átadása.

Lényegesnek tartjuk a művészetek széleskörű megismertetését, ezért általános iskolában magasabb óraszámban tanítjuk a rajz és az ének-zene tantárgyakat, a középiskolában pedig artista és grafikus képzést folytatnak.

Az alkotó, kreatív tantestület a tevékenységközpontú iskola kiteljesedésén dolgozik, melyben igen fontos helyet foglal el a tág értelemben vett tanulás, tudás. Hosszútávra szóló projekteket dolgoz ki és valósít meg következetesen a tanórán kívüli tanulás segítésére (személyiségfejlesztő tréningek, önismereti táborok, munkatanulás, önművelés, tehetséggondozás).

Letölthető dokumentumok