Tatai Brutal Sportegyesület

Székhely:

2890 Tata, Május 1. út 37. 1. lh. 4/14.

Képviselő:

Heizer Attila – elnök

Nyilvántartási szám:

11-02-0002061

Adószám:

18873980-1-11

Közhasznúsági fokozat:

Nem közhasznú

Egyesület formája:

sportegyesület

Cél szerinti besorolás:

sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)

Cél szerinti leírás:

Az erőemelő sport társadalmi elismerésének növelése, a sportág széleskörű megismertetése. A rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása. Az egyesület sportolói képzésének és felkészítésének biztosítása. Az egészséges életmód népszerűsítése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával. Tehetséggondozás és utánpótlás nevelés. Hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szervezetekkel – a sportolóinknak jövőkép kialakítása. A tagság érdekeinek képviselete.