WODOM Sportegyesület

Székhelye:

2890 Tata, Katona József u. 8.

Képviselő:

Szíjártó Jenő – elnök

Telefonszám:

+36 30 358 3258

E-mail:

wodom2013@gmail.com

Nyilvántartási szám:

11-02-0002059

Egyesület formája:

sportegyesület

Cél szerinti besorolás:

sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)

Cél szerinti leírás:

A sport, ezen belül különös tekintettel a funkcionális edzés népszerűsítése, a sportolás és egészségnevelés kulturált, szervezett körülmények közötti gyakorlása, és ennek elősegítése. E körben funkcionális, illetve cross-training, vagy más sportversenyek szervezése, lebonyolítása, egészségmegőrzés, rekreáció. Az egyesület a fentieken túl támogat minden olyan tevékenységet, kezdeményezést, mely fentebb deklarált céljait közvetlenül vagy közvetetten elősegíti. A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület törekszik a belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítésére és ápolására. Igény szerint szervez olyan táborokat, csoportos programokat, utazásokat, amelyben az egyesület nevéből adódó célkitűzések együttesen vagy külön-külön megvalósulnak. Az egyesület céljai elérése érdekében különösen: edzéseket szervez, versenyzésre felkészít, versenyeket szervez, ápolja a közösségi életet, programokon történő közös részvétellel.

Az egyesületről

A 2016-ban megalakult egyesület célja a sport, ezen belül különös tekintettel a funkcionális edzés népszerűsítése, a sportolás és egészségnevelés kulturált, szervezett körülmények közötti gyakorlása és ennek elősegítése. E körben funkcionális, illetve cross-training, vagy más sportversenyek szervezése, lebonyolítása, egészségmegőrzés, rekreáció.

Az egyesület céljai elérése érdekében edzéseket szervez, versenyekre készít fel, versenyeket szervez, valamint ápolja a közösségi életet a sportprogramokon való részvétellel.

Az edzéseket a Toldi Miklós utca 21. szám alatt található edzőteremben tartják, időpontfoglalásra az egyesület honlapján keresztül van lehetőség.