Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Támogatás összege: 980.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem

Projekt helyszíne: Tata, Kossuth utca 2-4., Május 1. út 24-28, Bláthy u. 9., Szilágyi Erzsébet utca, Mária utca, Újvilág utca , Petői S. utca, Dadi út

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.05.31.

 

Rövid összefoglaló:

Tata Város Önkormányzata 980 millió Ft, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére.

A fejlesztés célja, hogy Tata város érintett részének csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein hosszú távon biztosított legyen a biztonságos vízelvezetés. A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az itt élő lakosok, az önkormányzat, vagy az állam költségvetését. Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni.

A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.

A projekt hozzájárul, hogy a település integrált vízgazdálkodása, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszere kialakuljon, fejlesztésre kerüljön, környezetbiztonsága növekedjen, környezeti állapota javuljon, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkárok veszélyeztetettsége csökkenjen, a felszíni vizeink minősége javuljon, a további környezeti káresemények megelőzésre kerüljenek, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességei növekedjenek.

A beruházás során meglévő csapadékvíz elvezető árkok korszerűsítése és új csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése fog megvalósulni.

A tervezett beruházások megvalósításával Tata érintett részén a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek, elöntések  számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása várható. A projekt eredményeként megépül vagy felújításra kerül 4.636 méter hosszú vízelvezető rendszer a város érintett utcáiban.

A projekt során beavatkozás várható az Újvilág utcában, a Dadi úton, a Szilágyi Erzsébet utcában, a Mária utcában, a Május 1. út 24-28. számú lakóházak parkolójának környezetében valamint Agostyán városrész területén. Az Agostyáni városrészben a Petőfi utcában, a Béke utcában és a  Jókai utcában várható korszerűsítés.

A korszerűsítésre vonatkozóan koncepció terv áll rendelkezésre, melyek pontosításával kerül meghatározásra a kiviteli terv tartalma, majd a fejlesztés.