Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése

Partnerség az önkormányzati és a magánszféra szociális tevékenységének összehangolásáért, Tata város szociális térképének megalkotása

Kódszám: ÁROP-1. A.6-2013-2013-0007.

Tata Város Önkormányzata nyert a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”című egyfordulós pályázaton a konzorciumi taggal a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen.

A projekt időtartama:
Kezdőnapja: 2014. 01. 01
Zárónapja: 2014 10.31.

Projekt finanszírozása:
Elszámolható költségek: 20.000.000,-Ft
Támogatás: 20.000.000,-Ft

A projekt összefoglalója:

A „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” elnevezésű pályázat célja a közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések közvetlen támogatása. Egy megerősödött, helyi kezdeményezésű, szervezeti szinten megvalósuló együttműködési rendszer kialakítása és megszilárdítása hozzájárul a makroszinten működő konzultációs formációk tevékenységének támogatásához. A stratégiai partnerség helyi és ágazatközi partneri intézményesített formáinak működését a szakmai háttér megerősítése támogatja, a különböző szereplők összefogásának ösztönzését, a partnerek kapacitásának, szakmai felkészültségének fejlesztését foglalja magában. Elsődleges cél egy igényfelmérő szociális térkép elkészítése szakemberek bevonásával, amelyet folyamatosan aktualizálunk. Ennek alapján térben és időben világos képet kapunk a városban és környékén a valós, személyekre, családokra lebontott szociális helyzetről és az idősek egészségügyi állapotáról. Erre épülhet egy szociális jelzőrendszer mindig aktuális adatbázissal – a Polgármesteri Hivatal, intézmények és civil szervezetek együttműködésével. Erőinket azokra a gócpontokra koncentráljuk, ahol a legsűrűbben fordulnak elő szociális gondok. Ezen esetekben valószínűleg nemcsak a szociális ellátó rendszer segítségnyújtására van szükség, itt igénybe veszünk más eszközt is: lakáspolitikát, igazgatási eszközöket, gyámhatósági tevékenységet stb.-t is. További cél a civil szféra támogatásával, bevonásával meg kell erősíteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a rászorulókkal közösen lehet kialakítani a társadalomba való reintegrációt. A szociális és egészségügyi biztonság megteremtésének átfogó rendszerében kell gondolkodni. Az önkormányzat a Magyary-terv elfogadása óta összehangolja stratégiáit, cselekvési terveit a fenti célokkal, jelen pályázat is e hosszútávú cél megvalósítása érdekében készült. A projekt alapján cél szociális kerekasztal létrehozása, folyamatos ülésezése, részvevői vélemények feltárása, az eredmények értékelése, a kerekasztal működési alapelveinek írásos együttműködési programban történő lefektetése.

Letölthető dokumentumok