Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv (2018)

Magyarország Alaptörvénye 38. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése, a természeti erőforrások megóvása és a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzat vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás biztosításának céljából a helyi önkormányzatoknak közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. A vagyongazdálkodási tervekre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket sem az Nvtv., sem egyéb jogszabály nem ír elő.

A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területein szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan –más koncepciókkal, stratégiákkal összhangban – megfogalmazza a hatékony és felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.

Letölthető dokumentumok