Településfejlesztési Koncepció (2021)

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján 2019-től Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően lezajlott a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A felülvizsgálat részeként megújult a város Településfejlesztési Koncepciója (TFK) is, mely a település hosszútávú fejlesztési irányait határozza meg.

A Településfejlesztési Koncepció „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) előírásai alapján készült.

A TFK előzetes partnerségi egyeztetési változata a Magyary-terv felülvizsgálatához 2020. február-márciusban megtartott öt lakossági fórum és egyeztetések alapján készült el.

Az elkészült településfejlesztési és rendezési dokumentumok tervezete több ütemben, 2021 májusában lett feltöltve a városi honlapra véleményezésre. A véleményezésre a Városkapu újság májusi és júniusi számaiban, a Tatai Televízióban, illetve plakáton és a városi honlapon hívta fel a figyelmet a város vezetése. A lakossági fórumok előtt, 2021. június 10-én a főépítész, jegyző és a településtervezők a Tatai TV közéleti kerekasztal című műsorában is tájékoztatást adtak az elkészült tervekről. Ezt követően négy lakossági fórumra került sor 2021. június 16. és 22. között.

A lakossági véleményezési szakasz 2021. június 30-án zárult le. A TFK véleményezésére a jogszabályban előírt 16 naphoz képest több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Az államigazgatási szerveknek véleményezésre 2021. június 15-én küldte meg az anyagot az önkormányzat. A véleményezésre 30 nap állt rendelkezésükre a jogszabályok alapján.

A TFK-t a nyár folyamán lezajlott partnerségi egyeztetés alapján átdolgozásra került, az átdogozott koncepció és az előzetes partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről készült összefoglalóval együtt 2021. október 19-én kikerült a www.tata.hu/telepulesterv honlapra, illetve nyomtatott formában a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főbejáratánál lévő hirdetőtáblára második körös partnerségi egyeztetésre.

A véleményezési szakasz a fórumra való felhívással kezdődött meg a honlapon kívül a Tatai TV-ben, plakáton és a Városkapu újságban 2021. október 14-én és 2021 október 28-án jelent meg. A lakossági fórumot 2021. október 27-én rendezte meg az önkormányzat. Ezzel egyidőben az államigazgatási szerveknek is megküldte a tervezetet véleményezésre.

A partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakasza a Korm.rendelet 29.§ illetve 30.§-a alapján 2021.november 11-én zárult le.

A számos véleményezési lehetőséget kihasználva nagyon sok, közel 100 véleményező, köztük a Képviselő-testület tagjai is küldtek véleményt a koncepcióra, mely véleményekben egyenként több javaslat szerepelt. Így összességében több száz javaslatot vizsgált meg az önkormányzat a koncepció véglegesítése előtt. A vélemények nagy része beépült a dokumentumba.

A Képviselő-testület 2021.november 24-i rendes ülésén első olvasatként megtárgyalta a Településfejlesztési Koncepciót. A képviselőktől konkrét módosítási javaslat a testületi ülést követően írásban nem érkezett, ugyanakkor az ülés során megfogalmazott vélemények beépíthető elemei bekerültek a végleges változatba.

Végül Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 12-i ülésén hagyta jóvá a Településfejlesztési Koncepció ezen változatát.

Letölthető dokumentumok