Magyary-terv 2.0 (2015)

A 2014. évi választások után az önkormányzati képviselő-testület ígéretet tett arra, hogy a következő időszak fejlesztéseiről új Magyary-tervet készít. Ebbe ezúttal is bevonták a város lakosságát. Tatai önkormányzata sikeresen pályázott, így a TÁMOP-2. 4. 5 -12/3-2012-0028 kódszámú projekt keretein belül lehetősége nyílt az „Új Magyary-terv” széles körű lakossági véleményezésére.

A tervet alkotó egyes programok vitairata a tataiak számára ezúttal is nyilvánosan elérhető és véleményezhető volt, és a 2015 áprilisában megtartott lakossági fórumsorozaton személyesen is elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat a résztvevők, melyeket a későbbiek során beépítettek a terv megújult változatába.

Az összeállítás folyamatához hasonlóan a megújult terv is a 2008-ban megfogalmazott alapelvekre épül, és szerkezetét tekintve is követi a korábbi dokumentumot, ugyanakkor több ponton el is tér attól. Megjelent egy új fejezet, a Dr. Kiss István közigazgatás fejlesztési program; számos célt pedig – többnyire megvalósításuk miatt – töröltek, míg más célokat továbbfejlesztettek benne.

A Magyary-terv 2.0 hét nagy fejezetből áll. Az első öt fejezet, illetve program névadói a korábbi tervben már megismert Tatához kötődő alkotó személyiségek. A hatodik fejezet névadója, Dr. Kiss István Magyary Zoltán munkatársaként ismerte meg a Tatai járást, és vált belőle Tatához kötődő közigazgatás-tudományi szakember. A hetedik program ezúttal is a terv megvalósításának útját vázolja fel.

Letölthető dokumentumok