A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

A Képviselő-testület 165/2008.(V.28.) sz. határozatában döntött arról. hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2. kódszámú, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatra. A pályázat címe A Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Az NFÜ képviseletében eljáró Váti Kht. a pályázatot befogadta.

A pályázat az alábbi célokra terjed ki:

  1. A döntési mechanizmus korszerűsítése (pl.: Az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása – munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása; A projekt szemlélet megerősítése)
  2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (pl.: Stratégia tervezés és éves költségvetés összekapcsolása,; Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása), ide kapcsolható az új pénzügyi program beszerzése
  3. A partnerség erősítése (pl.: Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa)

A fenti pályázati célok tejlesülésével, a hivatal szervezetfejlesztésével a Gazdasági Programban foglaltak szellemi alapjai teremtődnek meg.
A Váti Kht. 2008. november 17-én az önkormányzathoz érkezett levelében tájékoztatott, hogy a Közigazgatási Reform Program Irányító Hatóságának vezetője 2008. 10.31-i döntése alapján 19.998.960 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Letölthető dokumentumok