Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tatai Járásban

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban” című projekt – ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113

Tata Város Önkormányzata a  331/2014. (IX.25.) Tata Kt. határozata alapján az Államreform Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban” címmel.

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113. jelű pályázatot 2015. március 10-én támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötésének napja: 2015. április 1-je.

A projekt időtartama:

Kezdőnapja: 2015. április 1.

Zárónapja: 2015. november 30.

A projekt finanszírozása:

Támogatási intenzitás: 100%

Elszámolható költségek: 21 959 800 Ft.

Támogatás: 21 959 800 Ft.

A projekt rövidtávú céljai közé tartozik a járási szintű együttműködések erősítése, járási szintű Felzárkózási kerekasztal létrehozása és működése, járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése, rendezvények, konferenciák megszervezése, tájékoztató kiadvány megjelentetése, esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréning és speciális képzések tartása.

A projekt hosszútávú célja, hogy a kistérség/járás minden lakója számára elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. A projekt során célunk a helyzetelemzés és az erre épülő cél- és feladat-meghatározások, valamint ezek megvalósításának ütemezése. A programunk a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére.

A projekt eredménye, hogy elősegíti a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok intézkedési tervében foglaltak megvalósítását, járási szintű összehangolását is támogató koordinációs tevékenységgel. A pályázat eredményeként létrejön járásonként egy, a járáson belül felmerült és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó “Esélyteremtő-programterv”. A programterv tartalmazni fog olyan közös (a járási önkormányzatok) megoldásokat, javaslatokat, amelyek hozzájárulnak a járási együttműködésben résztvevő önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott fejlesztési lehetőségek és intézkedések megvalósításához, elősegítéséhez.

Eredményként az esélyegyenlőség elvű, felzárkózást elősegítő közszolgáltatások fejlesztése, összehangolása valósul meg.

A projekt várhatóan 2015. november 30-ig megvalósul.

A projekt keretében megvalósításra kerülő intézkedési területek:

Járási szintű együttműködések erősítése (kötelező tevékenység),

Járási szintű Felzárkózási kerekasztal létrehozása és működése (kötelező tevékenység),

Járási szintű “Esélyteremtő-programterv” elkészítése (kötelező tevékenység),

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése (kötelező tevékenység),

Szakmai megvalósítók bevonása (kötelező tevékenység),

Segítő szakértő  bevonása (választható tevékenység),

Tájékoztató kiadvány (választható tevékenység),

Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréning tartása (választható tevékenység):

Esélyegyenlőségi tréning a Tatai Járás települései esélyegyenlőségi intézkedéseinek összehangolásával,

Speciális képzések tartása (választható tevékenység):

Személyiségfejlesztési képzés, az ügyfélszolgálati tevékenység javítása a Tatai Járásban,

Komárom-Esztergom Megye 2014-2020 uniós ciklus fejlesztési tervei és a megvalósításhoz szükséges projektkontrolling és projektmenedzsment alapjai.

A projekttel kapcsolatos dokumentumok, cikkek, kisfilm

sajtokozlemeny_2020_kedv_magyar_ERFA honlapra.docx

Helyi esélyegyenlőségi program.pdf

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja végleges.doc

Jogszabályi keretek összefoglalása.doc

Esélyteremtő Programterv Tata.doc

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 2015. évi végleges.doc

sajtokozlemeny_2020_kedv_magyar_ERFA honlapra_projektzáró.docx

Tatai Televízió tudósítása a projketzárásról