Magyary-terv 3.0

Az önkormányzat a 2019-es választásokat követően megkezdte a Magyary-terv 2.0 felülvizsgálatát, amelynek folyamatába – a korábbiakhoz hasonlóan – ezúttal is bevonja a tataiakat. Ennek jegyében 2020. január 28. és március 3. között öt lakossági fórum keretében ismertette az egyes programelemek tervezett tartalmát. A fórumok mellett papír alapon, levélben és elektronikusan is várta az önkormányzat a tervhez kapcsolódó véleményeket, javaslatokat.

A fórumsorozatot záró értékelő, a beérkező javaslatokat összegző beszámolót a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében bevezetett korlátozó intézkedések miatt a Tatai Televízió élő adásában tartotta meg Michl József polgármester 2022. március 23-án. A tájékoztatóhoz kapcsolódó kérdéseiket előzetesen e-mailben vagy akár az élő adás ideje alatt telefonon is feltehették az érdeklődők.

A lakossági fórumok lezárultát követően közzétettük a város honlapján az egyes programokra vonatkozó diasorokat, és ezt követően is folyamatosan vártuk az észrevételeket, javaslatokat és véleményeket a tataiaktól egy erre a célra kialakított online felületen, valamint az önkormányzat egyéb elérhetőségein egyaránt.

A Magyary-terv 3.0 kidolgozásának folyamata jelenleg is zajlik, ugyanakkor időközben több olyan stratégiai dokumentum született meg, amelyek kiindulópontként szolgálnak majd az újabb változat elkészítéséhez. Ezek közül a legfontosabb az önkormányzat képviselő-testülete által 2021-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepció, ami alapvetően határozza meg a városfejlesztés irányait az előttünk álló időszakra vonatkozóan.

Letölthető dokumentumok