Álláspályázat – A Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a Tatai Városkapu
Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezérigazgatói tisztségének betöltésére

Tata Város Önkormányzata – mint a társaság egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2890 Tata, Váralja u. 4.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

A pályázat kiírója:
Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

Munkáltató:
Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városkapu Zrt. vagy Társaság)

A kinevezési jogkör gyakorlója:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:
Tata Város Polgármestere

A jogviszony időtartama:
2023. június 1. napjától határozott időtartamra, 2028. év május hó 31. napjáig

 

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató vezérigazgatói pályázat kiírásához

1. sz. mellléklet Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről Mt.

2.sz. melléklet Nyilatkozat nyilvános ülésről

3.sz. melléklet Összeférhetetlenségi nyilatkozat

4.sz. melléklet Közzétételi nyilatkozat

1_mell_Pályázati kiírás Tatai Városkapu Zrt 2v_