Tatai Városkapu újság

A Tatai Városkapu újság első száma 2015. május 21-én jelent meg. A kéthetente, általában 8 oldalon és 8 ezer példányban nyomtatott ingyenes közéleti lap azóta népszerűvé, és keresetté vált az olvasók körében. A lap kiadásáért és terjesztéséért a Városkapu Zrt. felel, míg a szerkesztési munkát a Tatai Televízió koordinálja. Állandó rovataiban politikai, közéleti, kulturális, sport, intézményi, várostörténeti és a civil élethez kapcsolódó témákról tájékoztat az aktualitásokról szóló beszámolók mellett. Az elmúlt években többször a lap nyilvánossága jelentett segítséget számos civil kezdeményezésnek abban, hogy támogatót, szponzort találjanak küldetésük megvalósításához.

A Városkapu újság a helyi kommunikációs hálózatban betöltött szerepe alapján nagy jelentőséggel bír abban, hogy a legfontosabb tatai információk tényleg elérjenek a tataiakhoz, függetlenül attól, hogy a város mely pontján élnek és milyen kommunikációs eszközöket használnak.

A civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek is aktív részesei a lap szerkesztésének. Az általuk elküldött tudósítások, cikkek, fotók minimális korrektúra után kerülnek a lapba. A városlakók azon kérdései pedig, amelyek utánajárást igényelnek, külön helyen, az „olvasói kérdések” rovatban szerepelnek. Az újságban megjelenő reklámok elsősorban társadalmi hirdetések, illetve a városi nagyrendezvények, civilszféra eseményeinek és programjainak ajánlói.

A lap eddig megjelent számai a  www.varoskapuujsag.hu  oldalon találhatóak. Az aktuális lapszámok kéthetente a tata.hu oldalra is feltöltésre kerülnek. Az érdeklődők valamint azok, akik az újságban hirdetni szeretnének, a következő e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot az újság szerkesztőségével: tataivaroskapu.ujsag@gmail.com.